สมเด็จพระแก้วมณีโชติ…..(๔)

Posted on November 19, 2011. Filed under: พระเครื่องดี | Tags: , |

พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ พิมพ์ใหญ่

พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ พิมพ์ใหญ่

เอกลักษณ์ พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ

ประการที่ 1 พระพิมพ์ใหญ่มีจำนวนจำกัดเพียง 1,760 องค์เท่านั้น(รวมที่ชำรุดด้วย)

ประการที่ 2 แต่ละชนิดแก่ผงมวลสารสำคัญไม่เท่ากัน

 1. เนื้อผง แก่เนื้อผงสมเด็จวัดระฆังฯและวัดบางขุนพรหม
 2. เนื้อสีขาวชั้นเยี่ยม แก่เนื้อผงเกสรดอกไม้ 108 ชนิด
 3. เนื้อสีดำชั้นเยี่ยม แก่เนื้อผงตะไบพระกริ่งวัดสุทัศนเทพวราราม(พระชินราชอินโดจีน)
 4. เนื้อสีอิฐและสีอรุณ แก่เนื้อดินก้นกรุวัดนางพญา พิษณุโลก
 5. เนื้อสีน้ำตาลและสีเทา แก่เนื้อผงใบลานและสมุดข่อยกรุงเก่า
 6. เนื้อแตกน้ำมัน แก่น้ำมันว่าน 108 ชนิด ผสมกับน้ำมันตังอิ๊ว ที่แตกใต้ฐานพระประธาน

ประการที่ 3 พระพิมพ์ใหญ่บางชนิดหายากและจำกัดจำนวน

 1. เนื้อผงกรุ มีเพียง 10 องค์เท่านั้น
 2. เนื้อผง มีเพียง 49 องค์เท่านั้น (รวมที่ชำรุดด้วย)
 3. เนื้อผง “พิมพ์ตลก” มีไม่ถึง 10 องค์ เกิดจากการสับสนขณะกดพิมพ์ของพระหรือสามเณร ที่นำเนื้อผงไปกดลงในบล็อกเนื้อดิน เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพระพิมพ์ใหญ่ชนิดนี้เพียงชนิดเดียว
 4. สีขาวชั้นเยี่ยม มีเพียง 66 องค์เท่านั้น (รวมที่ชำรุดด้วย)
 5. สีดำชั้นเยี่ยม มีเพียง120 องค์เท่านั้น (รวมที่ชำรุดด้วย)
 6. สีอรุณ ในจำนวน 100 องค์ มีเพียง 1 องค์ ซึ่งหายากที่สุด
 7. สีน้ำตาล ในจำนวน 100 องค์ มีเพียง 1 องค์ ซึ่งหายากที่สุด
 8. แตกน้ำมัน มีเพียง138 องค์เท่านั้น (รวมที่ชำรุดด้วย)

หมายเหตุ ก่อนการเผาพระเนื้อดินผสมผงทั้งหมดเดิมเป็นเนื้อสีเดียวกัน เมื่อเผาเสร็จพระมีสีแตกต่างกันถึง 8 สี แม้จะเป็นผงชนิดเดียวกันและหม้อเดียวกัน หรือกระทั่งผสมใหม่และเผาใหม่ก็เป็นเช่นเดิม บางเนื้อบางสีจึงหายากมากแม้จะมีจำนวนหลายพันองค์ก็ตาม

ประการที่ 4 ชนิดที่ดังเมื่อปี พ.ศ. 2517 คือ เนื้อสีอิฐ เพราะเป็นชนิดที่ อ.ส.บุญเพ็ง เทียนแก้ว คล้องคอ

ประการที่ 5 ตำหนิบล็อก พระพิมพ์ใหญ่ของแท้สภาพดีจะมีตำหนิตามบล็อกดังนี้

 1. พระหัตถ์ขวาจะมีพระองคุลี(นิ้วมือ)ครบ 5 นิ้ว
 2. พระอุระ(อก)ขวามีพระถัน(นม)ปรากฏชัด
 3. ข้อพระบาทขวา(บน)มีชายสบงหรือกำไลพระบาท 2 เส้น
 4. พระชานุ(เข่า)ซ้ายมีชายสบง 1 เส้น
 5. พระพักตร์มีพระเนตร(ตา) พระโอษฐ์(ปาก) พระนาสิก(จมูก) และพระขนง(คิ้ว)ครบและชัดเจน
 6. ข้อพระหัตถ์ซ้ายมีชายจีวร 1 เส้น

ถือว่าครบถูกต้องตามพิมพ์เนื้อดินผสมผง

พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ ที่ท่านพระครูศีลสารสัมบันคัด แยกด้วยตัวท่านเองจึงมีเพียง 4,950 องค์เท่านั้น และได้นำใส่กล่องกระดาษและกล่องพลาสติกบรรจุไว้ใต้ฐานพระประธานอุโบสถของวัด สระแก้วปทุมทองแห่งเดียว นอกจากนั้นถูกนำใส่ถุงยาม ถุงละประมาณ 500 – 1,000 องค์ไปบรรจุไว้ในช่อฟ้าศาลาการเปรียญ และพระวิหารพระพุทธศิลามงคล ซึ่งเป็นชั้นหรือชนิดพอใช้และไม่ได้ตั้งใจคัดแยก

พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ ทั้ง 4,950 องค์นี้ มีเอกลักษณ์พิเศษที่แตกต่างจากพระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ ที่บรรจุในกรุอื่นหรือไม่ได้บรรจุกรุ คือ

ประการแรก พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ ที่บรรจุใต้ฐานพระประธานอุโบสถจะมีตรายางประทับรูป “สัง” ภาษาขอมไทยขอบฐานพระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ ทุกองค์ และทุกองค์มีเลขทะเบียนกำกับ ขึ้นทะเบียนไว้ว่าองค์ใดใครเป็นผู้บูชาไปจากวัดสระแก้วปทุมทอง ทุกองค์ต้องมีใบอนุโมทนาบัตรกำกับ ในอนุโมทนาบัตรจะกรอกเลขทะเบียนองค์พระไว้ด้วย

ประการที่สอง พระพิมพ์ สมเด็จพระแก้วมณีโชติ เมื่อถูกบรรจุไว้ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์ทำวัตรเช้าและเย็นของพระสงฆ์วัด สระแก้วปทุมทองตลอดเวลาเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทั้งเป็นพระที่ท่านพระครูศีลสารสัมบันตั้งใจคัดเลือกเอง

สำหรับพระพิมพ์บรรจุไว้ มีความพิเศษคือสวดพระพุทธมนต์ตามตารางมนต์พระปริตร ที่ท่านพระครูศีลสารสัมบันใช้เป็นตารางทำวัตรในพระอุโบสถวัดสระแก้วปทุมทองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มสวดมาตั้งแต่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 โดยเฉพาะบทบทสวดนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ.บทสวดที่ต้องสวดประจำวันในแต่ละวันไม่ได้ขาด แม้วันขึ้นหรือแรม 15 ค่ำก็จะมีการลงสังฆกรรมสวดพระปาฏิโมกข์เป็นประจำ เป็นการเพิ่มพูนกฤษดาอานุภาพในกับองค์พระยิ่งขึ้น

เช้า พระสูตรและปาฐะ

1. ทสธัมมสูตร (ทสอิเม)
2. สีลุทเทสปาฐะ (ภาสิต มิทํ)
3. ตายนคาถา (ฉินท โสตํ)
4. อัคคัปปสทสูตร (อัคคโตเว)
5. พุทธอุทานคาถา (ยทา หเว)
6. อาทิตสูตรคาถา (ภุตตา โภคา)
7. วิหารทานคาถา (สีตํ อุณหํ)
8. เทวตาทิสสทักขิณานุโมทนาคาถา (ยัสสิปเทเส)
9. สังคหวัตถุคาถา (ทาณัญจ)
10.ติลักขณาทิคาถา (สัพเพ สังขารา)
11.อาฏาณาฏิยปริตตคาถา (นะโม เม)
12.ปัพพโตปมคาถา (ยถาปิ เสลา)
13.อริยธนคาถา (ยัสส สัทธา)
14.โภชนทานานุโมทนาคาถา (อายุโท)
15.ภัทเทกรัตตคาถา (อตีตํ นานวาคเมยย)

เย็น พระสูตร

1.รตนัตตยัปปภาสิทธิคาถา (จิรันธรตู)
2.สุปุพพัณหสูตร,สังคิณี,วิภังค์พระธาตุ,กถาวัตถุ
3.ธัมมนิยามสูตร,ปุคคลบัญญัติ,ยมก,มปัฏฐาน
4. พระสูตร,พระวินัย,จุลราชปริตต์ (อรัญเญ)
5.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
6.ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ต่อ)
7.อนัตตลักขณสูตร
8.เยสันตา,มังคลสูตร,ฉฎ,ฐํ,วัฏฏกปริตตัง (อัตถิโลเก)
9.อาทิตตปริยายสูตร
10.วิปัสสนาภูมิ,สามเณรปัญหา,ทวัตติสการปาฐะ
11.กัสสปโพชฌังสูตร
12.โมคคัลลานสูตร
13.มหาจุลนทสูตร
14.พาหุง,มหากา,สัพพพุทธา,นักขัตตยัก
15.กรณียเมตตสูตร,ขันธปริตร,พุทธคุณ,อังคุริมาล,โพชฌังค,ยันทุนนิมิตตัง,ทุกขัปปัตตา

กล่องสมเด็จพระแก้วมณีโชติ

กล่องสมเด็จพระแก้วมณีโชติ

สมเด็จพระแก้วมณีโชติ หน้า

สมเด็จพระแก้วมณีโชติ หน้า

สมเด็จพระแก้วมณีโชติ หลัง

สมเด็จพระแก้วมณีโชติ หลัง

โค้ดสมเด็จพระแก้วมณีโชติ

โค้ดสมเด็จพระแก้วมณีโชติ

สมเด็จพระแก้วมณีโชติ…..(๑)
สมเด็จพระแก้วมณีโชติ…..(๒)
สมเด็จพระแก้วมณีโชติ…..(๓)
สมเด็จพระแก้วมณีโชติ…..(๕)

 

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: