พระเศรษฐีนวโกฏิ (รุ่นสารพัดดี)…..(๑)

Posted on February 28, 2010. Filed under: อาจารย์สุธันย์ | Tags: , , , , , , , , , |

พระเศรษฐีนวโกฏิ
พระเศรษฐีนวโกฏิ

ในปีนี้๒๕๕๓มีคติที่บอกกันมาว่ามีสิ่งที่ควรบูชาติดตัวเพื่อฝ่าฟันวิกฤติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจคือ พระเศรษฐีนวโกฎิ และชูชก ดังนั้นตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๒มาจนถึงรอบไตรมาสแรกของปีนี้ กระแสวัตถุมงคลจึงโหมกระหน่ำแข่งกันสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิและชูชก ตามที่ผมเห็นคือกระแสจะเอียงไปทางพระเศรษฐีนวโกฏิมากกว่า เพราะเกจิต่างๆสร้างกันแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลย ไม่ว่าตั้งแต่หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว,หลวงปู่คำบุ ,หลวงพ่อรวย,หลวงพ่อฟูหรืออีกหลายๆสำนัก. หากจะย้อนไปถึงต้นตำรับการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิจริงๆต้องย้อนไปถึงตำรับตำราที่สืบทอดมาจากเจ้าประคุณ  พระอุบาลี คุณูปรมาจารย์ (จันทร์  สิริจันโท)  อดีตเจ้าอาวาส วัดบรมนิวาส จากบทความของอาจารย์ชินพรที่ได้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิตั้งแต่ปี๒๕๓๗โดยอาศัยตำราตามสายของท่านเจ้าคุณอุบาลีจันทร์ ศึกษาจากตำราสายมอญในสมัยที่ท่านเจ้าคุณจำวัดอยู่วัดลิงขบ ตำราในสายดังกล่าวสืบทอดมาถึงหลวงปู่มา ญาณวโร.สำหรับเนื้อความตามที่บอกๆกันมาดังนี้ว่า”ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ได้อัญเชิญตำรามาจากอาณาจักรล้านช้าง นำมาสร้างเป็นพระบูชาด้วยไม้ยอป่าบ้าง ด้วยนวโลหะบ้าง ต่อมา ท่านเจ้าคุณพระเทพวรคุณ (อ่ำ) วัดมณีชลขันธ์ จ.ลพบุรี ได้นำไปสร้างต่อตามแบบเดิม จนถึงประมาณ พ.ศ.2512 พระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูสารธรรมนิเทศ (หลวงปู่มา ญาณวโร) ได้ไปกราบเรียนขอตำราพระเศรษฐีนวโกฏิ จากเจ้าคุณพระปราจีนมุนี เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี(ธ)ในสมัยนั้นได้นำมาสร้างที่วัดป่าวิเวกอาศรม บ้านท่าลาด ต.เหล่าน้อย อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ต่อมา ปี พ.ศ.2531 หลวงปู่มา ญาณวโร ได้นำมาสร้างเป็นพระประจำคู่บารมีบ้านโนนคำ ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จนประสบความสำเร็จ เป็นพระประติมากรรมที่สวยงาม สมส่วน และศักดิ์สิทธิ์ เลื่องลือมากในปัจจุบัน …”

สำหรับเหตุผลที่มีการจัดสร้างพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ มากขึ้นตามลำดับนั้น เป็นไปตามคติความเชื่อที่ว่า พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐี ร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ ถ้าผู้ใดได้กราบบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จักเป็นผู้มีอำนาจบารมี ยังผลให้เป็นผู้ที่เจริญในโภคทรัพย์ เงินทอง การงานต่างๆ สิ่งที่พึงปรารถนาพึงสำเร็จก้าวหน้ามั่นคง และมั่งมีตลอดกาล จนในที่สุดเจริญขึ้นเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สมบัติมากมาย ประสบแต่โชคลาภ ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุข และเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกภพ ทุกชาติไป คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิ หรือ คาถาพระมหาเศรษฐีนวโกฎิ ว่าดังนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ

มาขะโยมาวะโยมัยหัง                               มาจะโกจิอุปัททะโว

ธัญญะธารานิปะวัสสันตุ                            ธนัญชัยยัสสะยะถาคะเร

สุวัณณานิหิรัญญาจะ                                 สัพพะโภคาจะรัตตะนา

ปะวัสสันตุเมเอวังคาเร                              สุมะนะชะฎิลัสสะจะ

อะนาถะบิณฑิกะ เมณทะกัสสะ               โชติกะสุมังคะลัสสะ จะ

มัณฑาตุเวสสันตะรัสสะ                             ปะวัสสันติ ยะถาคะเร

เอเตนะสัจจะวัชเชนะ                                  สัพพะสิทธิภะวันตุเม

อาจารย์ชินพรได้กล่าวว่ามีคนขอลอกคาถาที่รจนาโดยท่านเจ้าคุณอุบาลีไปแจกจ่ายกัน หากแต่มีการลอกผิดคาถาไปสองสามคำ อาจารย์จึงได้ตรวจทานแล้วพิมพ์ใหม่.ตามคาถาที่ได้พิมพ์ในที่นี้ ผมได้เทียบคาถาที่ลอกแจกจ่ายกันทางเนตกับที่อาจารย์ชินพรแจกก็พบจุดแตกต่างกันตามที่เขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงดังที่ปรากฎไว้.พระคาถานี้รจนาโดยมีความหมายในทางเจริญตามที่ว่าแต่งคำสวดเรียกว่า “พระคาถามหาเศรษฐี” เพื่อสวดบูชา พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ท่านจารึกคำสวดไว้ว่าเมื่อ สวดบูชาพระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิทุกค่ำคืนแล้ว จะไม่รู้ยาก ไม่รู้จน ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุข และถ้าสวดบูชาในวันสำคัญ แล้วอธิษฐานทำน้ำพุทธมนต์ประพรมบ้านเรือน, ร้านค้า, บริษํทและบริวารแล้วจะร่ำรวยและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี
ดังตัวอย่างคำแปล ในคาถามหาเศรษฐีช่วงหนึ่งว่า  “ ขอแก้วแหวนเงินทอง โภคทรัพย์ทั้งปวงจงตกลงมาในเรือนของเรา เหมือนที่ตกลงมาในเรือนของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี …  ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอสรรพมงคลทั้งปวงจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าฯ“

ตามวิธีการบูชาของอาจารย์ได้เขียนไว้ว่า เมื่อถึงวันเถลิงศก คือ วันที่ 15 เมษายน ของทุก ๆ ปี ถ้าท่านจะทำพิธีบวงสรวงบูชาก็จะทำให้ชีวิตครอบครัวและบริวารอยู่เย็นเป็น สุขเจริญก้าวหน้า ค้าขายดีขึ้น เงินทองไหลมาเทมาดังหยาดฝน ลงมาให้บ้านเรือนของท่าน ควรจะเริ่มที่บวงสรวงโดยจัดของตามตำราดั่งเดิม อย่างน้อยดังนี้

๑. ดอกไม้ขาว ๙ กระทง (อาทิ ดอกมะลิ)
๒. ข้าวตอก ๙ กระทง
๓. อาหารคาว ๙ อย่าง
๔. อาหารหวาน ๙ อย่าง
๕. ธูป ๙ ดอกจุดบูชา
๖. เทียนขาว ๙ เล่มจุดบูชา
๗. นิมนต์พระมหาเศรษฐีนวโกฏิลงสรงน้ำ
๘. แล้วสวดบูชาด้วยพระคาถามหาเศรษฐี ๙ จบ
๙. อธิษฐานขอให้เป็นน้ำพุทธมนต์ อาบกิน ปะพรมบ้านเรือน, ร้านค้า, และบริวารทั้ง ๙ ครั้ง … จะอยู่เย็นเป็นสุขทั้งปีแล

ถ้ามีทุกข์ภัย ให้อาราธนาพระเศรษฐีนวโกฎินี้ ลงสรงน้ำ อาราธนาให้น้ำกลายเป็นน้ำพระพุทธมนต์ สวดพระคาถานี้ 9 จบ เอาน้ำรด อาบ กิน ทุกข์จะโยก โศกจะหมด เคราะห์กรรม จะคลาย มลายสิ้นไป จะบันดาลความสุขสวัสดิ์ และโชคลาภมาให้

กระทู้แรกกะว่าจะเขียนรวมพระที่อาจารย์สุธันย์สร้าง แต่ก็อดจะค้นหาเรื่องราวในเนตมาเขียนเพิ่มไม่ได้เอาเป็นว่าเล่าเอาเป็นร่ายยาวก่อนแล้วกัน เอาไว้ต่อกระทู้ที่สองแล้วกันครับ

กระทู้บทความของอาจารย์ชินพร

๑.พระมหาเศรษฐีนวโกฏิ บูชาแล้ว”ไม่รู้ยาก ไม่รู้จน”

๒.“ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙” บูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ แล้วจะไม่รู้ยาก รู้จน


Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

One Response to “พระเศรษฐีนวโกฏิ (รุ่นสารพัดดี)…..(๑)”

RSS Feed for พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์….PraSakSit Blog Comments RSS Feed

[…] บทความน่าอ่าน….พระเศรษฐีนวโกฏิ (รุ่นสารพัดดี)…..(๑) […]


Where's The Comment Form?

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: