เหรียญเพชรฆาตฤกษ์…หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว

Posted on April 18, 2009. Filed under: พระเครื่องดี | Tags: , , |

เหรียญเพชรฆาตฤกษ์ หลวงปู่เพิ่ม

เหรียญเพชรฆาตฤกษ์ หลวงปู่เพิ่ม

จากการที่ผมเห็นว่ามีการนำเหรียญเล็กๆที่มียอดแหลมออกในปี ๒๕๒๐ ซึ่งด้านหลังเป็นยันต์ดวง ว่าเป็นเหรียญเพชรฆาตฤกษ์ โดยบอกว่ายันต์ดวงด้านหลังนั้นเป็นยันต์ดวงเพชรฆาตฤกษ์ และเป็นยันต์ดวงแบบที่เข้าว่าว่า….ยันต์ดวงด้านหลังนั้น เป็น ยันต์ ” ดวงเพชรฆาต “แต่ไม่ใช่ดวงเพชรฆาตที่เป็นพวกมีหน้าที่ประหารชีวิตคน แต่เป็น “ดวงเพชรฆาตสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง ” เมื่อพกบูชาเหรียญดวงติดตัว จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง เนื่องจากอานุภาพของยันต์ดวงนี้จะช่วยกำจัดภัยอันตรายต่างๆไม่ให้แผ้วพานได้ ไม่ว่าอันตรายนั้นจะมาจากคน อมนุษย์ หรือสัตว์ต่างๆ อานุภาพของยันต์ดวงนี้จะช่วย กำจัดได้หมด นอกจากนี้เมื่อถึงเวลาจะทำการสิ่งใดๆ หากว่าเวลาที่จะทำการนั้นอยู่ในฤกษ์ไม่ดี หรือฤกษ์อัปมงคล แต่เมื่อท่านพกบูชาเหรียญดวงนี้อยู๋ ด้วยอานุภาพของยันต์ดวงนี้ทำให้ฤกษ์ไม่ดีเป็นฤกษ์ดีหรือเป็นฤกษ์มงคลเข้ามาแทน……ประโยคยาวๆนี้ผมคัดลอกมาจากเวปที่มีการโชว์เหรียญนี้อยู่ ซึ่งต่างจากข้อมูลที่ผมได้อ่านมาจากข้อเขียนของอาจารย์ รณธรรม ธาราพันธุ์……ดังนี้

ปี พ.ศ. 2520 หลวงปู่เพิ่มมีชนมายุได้ 92 ปี และอุปสมบทมาเป็นเวลา 70 พรรษาแล้ว คุณสุรินทร์ ฮวดควร ศิษย์ใกล้ชิดท่านหนึ่งมีความเห็นว่า วโรกาสมงคลนี้ควรได้ทำเหรียญที่ระลึกขึ้นมาสักรุ่น จึงนำความกราบเรียนหลวงปู่เพิ่ม ซึ่งท่านก็อนุญาตด้วยดี โดยคุณสุรินทร์มีวัตถุประสงค์ในการสร้างว่า

1. แจกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหาร-ตำรวจที่รักษาชาติ

แต่ถ้าการนี้มีผู้ร่วมทำบุญก็จะรวบรวมปัจจัยเก็บไว้บูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิหลวงปู่

2. ถวายหลวงปู่แจกเป็นทานแก่ศิษย์ทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า

3. เหรียญที่เหลือบางส่วนจะมอบเป็นระลึกแก่ผู้ร่วมทอดผ้าป่ากับคุณสุรินทร์

ฮวดควร ณ วัดคอบมะม่วง จ.ชุมพร

ซึ่งการแจกทหารตำรวจนี้แท้จริงเป็นดำริของหลวงปู่เพิ่มที่มีมานานกว่า 2 ปีแล้วด้วยท่านได้เห็นภาพของทหาร-ตำรวจที่ได้รับอันตรายจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่เป็นประจำ

ท่านจึงอยากทำของเพื่อช่วยเหลือโดยท่านกล่าวว่า “ถ้าเขาใช้ก็ดี…”

คุณสุรินทร์จัดทำเหรียญขึ้นมาทั้งสิ้น 23,019 เหรียญ แบ่งออกเป็น

1. เหรียญทองคำแท้ จำนวน 12 เหรียญ (สร้างตามสั่งจอง)

2. เหรียญเงินบริสุทธิ์ จำนวน 307 เหรียญ (แจกเฉพาะกรรมการทอดผ้าป่า)

3. เหรียญนวโลหะพิเศษ จำนวน 2,700 เหรียญ

4. เหรียญทองแดง 20,000 เหรียญ

ซึ่งแต่ละเนื้อโลหะหลวงปู่เพิ่มเมตตาจารแผ่นยันต์หลายแผ่นนำไปหลอมด้วย

โดยเฉพาะเนื้อนวโลหะพิเศษนั้นได้ใช้ช่อชนวนพระชัยวัฒน์ของหลวงปู่บุญล้วน ๆ มาหลอมแล้วปั๊มเป็นเหรียญโดยผสมทองคำบริสุทธิ์กับเงินลงไปเล็กน้อยเท่านั้น

กำหนดเสกที่มีขึ้นเป็นการวางฤกษ์โดยองค์หลวงปู่เองเป็นที่ทราบกันดีว่านอกจากด้านจิตตภาวนาแล้ว หลวงปู่เพิ่มท่านยังเชี่ยวชาญในโหราศาสตร์การวางฤกษ์ยามยิ่งนัก ถ้าท่านให้ฤกษ์ผู้ใดไป ย่อมเป็นดังที่ท่านกล่าวทุกประการ

เมื่อวัตถุประสงค์ของท่านคือการแจกทหาร-ตำรวจ จำเป็นต้องวางฤกษ์ที่มิใช่เมตตาหรือค้าขาย หลวงปู่จึงกำหนดลงที่ เพชฌฆาตฤกษ์ อันเป็นฤกษ์ยามที่แรงกว่าโจโรฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่พระองคุลีมาลถือกำเนิดขึ้นในโลก

เพชฌฆาต แปลว่า ผู้ฆ่า ดังนั้นฤกษ์นี้จึงเหมาะแก่ผู้มีอาชีพฆ่าสัตว์ เช่น เพชฌฆาต นายพราน ชาวประมง หรือ ทหาร ตำรวจ ก็จัดเข้าด้วยกัน เป็นฤกษ์ที่เหมาะแก่การฝ่าฟันอันตรายและอุปสรรคนานา การปราบปรามอริราชข้าศึกศัตรู ตัดสินคดีความ หรือแม้ประกอบพิธีกรรมไสยศาสตร์ทางมหาอำนาจ มหาอุด คงกระพันชาตรี ก็นับว่าเหมาะที่สุด  หลวงปู่จึงกำหนดฤกษ์นี้ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่หลวงปู่เจาะจงให้เป็นเหรียญภาคปราบ มิใช่ภาค โปรด ดังที่เคยเป็นมา สงเคราะห์ได้ว่าเป็นวัตถุมงคลฝ่ายบู๊ อย่างแท้จริง

กำหนดเสกมีขึ้นก่อนวันคล้ายวันเกิดท่านราว 10 กว่าวัน ในปีนี้วันเกิดท่านตรงกับวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2520 และหลวงปู่ก็เสกเดี่ยวมาตลอดสิบวันเศษก่อนจะประกอบพิธีมังคลาภิเษกอีกถึง 2 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

ต่อมาวัดได้ทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทราบกำหนดการนำเหรียญไปมอบเพื่อแจกทหาร-ตำรวจที่ไปรบจากนั้นหลวงปู่ได้มอบหมายให้พระธรรมธร (มล) รองเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วเป็นตัวแทนนำเหรียญทองแดงจำนวน 5,000 เหรียญ ไปมอบให้รมต.กระทรวงมหาดไทยในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2520 เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสมเจตนารมณ์ของหลวงปู่ ชัดเจนว่าเหรียญนี้ทรงคุณค่าทางด้านจิตใจมาก

เหตุเพราะเป็นความปรารถนาที่จะสงเคราะห์รั้วของชาติโดยหลวงปู่ดำริเองประการหนึ่ง เพราะไม่มีใครคิดเรื่องการค้าพาณิชย์เลย  แม้ผู้สร้างเองก็สร้างถวายสนองพระเดชพระคุณอย่างมิได้คำนึงถึงผลกำไรแต่อย่างใดประการหนึ่ง เพราะหลวงปู่พิถีพิถันในการเสกมากถึงขั้นวางฤกษ์ที่แข็งสุด ๆ เพื่อหวังการป้องกันภัย ชนะศัตรูอีกประการหนึ่ง……………….

เหรียญกลมเล็กหลวงปู่เพิ่มปี๒๕๒๐

ตามข้อมูลที่ผมมีนั้น ผมไม่แน่ใจว่ายันต์ดวงด้านหลังเหรียญเล็กนั้นเป็นยันต์ดวงอะไร ขอเวลาไปหาดูก่อน แต่เหรียญทั้งสองนั้นสร้างเมื่อปี๒๕๒๐เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าสร้างจากลูกศิษย์กลุ่มเดียวกันไหม….ขอรอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วค่อยเขียนเพิ่มครับ

เพิ่มข้อมูลหลักฐาน…หลักฐานเรื่องเหรียญเพชฌฆาตฤกษ์หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว ๒๕๒๐

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

One Response to “เหรียญเพชรฆาตฤกษ์…หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว”

RSS Feed for พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์….PraSakSit Blog Comments RSS Feed


Where's The Comment Form?

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: