รูปหล่อเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นสารพัดดี

Posted on November 17, 2008. Filed under: อาจารย์สุธันย์ | Tags: , , , , |

ลอยองค์หลวงพ่อเกษมรุ่นสารพัดดี

คัดลอกมาจากนิตยสารศักดิ์สิทธิ์ ฉบับที่๓๐๙ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ จากคอลัมภ์”ของดีจากวัด”โดย…น.นันทวิจิตร

รูปหล่อเหมือนลอยองค์ หลวงพ่อเกษม เขมโก รุ่นสารพัดดี จัดสร้างโดยคุณสุธันย์ สุขเสวี โดยมีชนวนมวลสารดังนี้
๑.ทองชนวนพระกริ่งสังฆราช(แพ) วัดสุทัศน์ กทม.
๒.ทองชนวนพระกริ่งเจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์ กทม.
๓.ทองชนวนพระกริ่งอุบาเก็ง วัดเศวตฉัตร กทม.
๔.ทองชนวนพระกริ่งวาสนะ วัดราชบพิธ กทม.
๕.ทองชนวนพระกริ่งบวรรังสี วัดบวรนิเวศ กทม.
๖.ทองชนวนพระกริ่งปวเรศ วัดบวรนิเวศ กทม.
๗.ทองชนวนพระกริ่งสังวรวิมล  วัดประดู่ฉิมพลี กทม.
๘.ทองชนวนพระกริ่งสายฟ้า วัดประดู่ฉิมพลี กทม.
๙.ทองชนวนพระกริ่งไตรพุทธคุณรักษา วัดราชนัดดา กทม.
๑๐.ทองชนวนพระกริ่งอโยธยา วัดกษัตราธิราช อยุธยา
๑๑.ทองชนวนพระกริ่งติสสเทโว  วัดขนอนเหนือ อยะยา
๑๒.ทองชนวนพระกริ่งไตรสรณาคม วัดสะแก อยุธยา
๑๓.ทองชนวนพระกริ่งปรโม  วัดจุกกะเฌอ ชลบุรี
๑๔.ทองชนวนพระกริ่งชินบัญชร วัดละหารไร่ ระยอง

๑๕.ทองชนวนพระกริ่งคงสวัสดิ์ วัดวังสรรพรส จันทบุรี
๑๖.ทองชนวนพระกริ่งเงินล้าน วัดบางพระ นครปฐม
๑๗. ทองชนวนพระกริ่งวัดช่องลม สมุทรสาคร
๑๘.ทองชนวนพระกริ่งสุตาธิการี วัดใหม่หนองพะอง  สมุทรสาคร
๑๙.ทองชนวนพระกริ่งโกวิโท  วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
๒๐.ทองชนวนพระกริ่งชินวังโส วัดแก้วเจริญ สมุทรสงคราม
๒๑.ทองชนวนพระกริ่งอุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี
๒๒.ทองชนวนพระกริ่งชุติมันโต วัดใหม่กลอ  นครราชสีมา
๒๓.ทองชนวนพระกริ่งสมปรารถนา วัดธาตุมหาชัย นครพนม
๒๔.ทองชนวนพระกริ่งไตรลักษณ์  สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง
๒๕.ทองชนวนพระกริ่งแสนเมืองมา  สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง
๒๖.ทองชนวนพระกริ่งเขมโกมุนี สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง
๒๗.ทองชนวนพระกริ่งอรหัง วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๒๘.ทองชนวนพระกริ่งโพธิญาณ สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
๒๙.ทองชนวนพระกริ่งชัยวรมัน วัดมงคลคีรีเขตร์ ตาก
๓๐.ทองชนวนพระกริ่งสุจิตโต วัดมะปริง สุราษฎร์ธานี
๓๑.ทองชนวนพระกริ่งทักษิณชินวโร วัดดอนศาลา พัทลุง
๓๒.ทองชนวนพระกริ่งมหามงคล วัดดอนศาลา พัทลุง
๓๓.ทองชนวนพระกริ่งศรีเพชรรัตน์ วัดดอนศาลา พัทลุง
๓๔.ทองชนวนพระกริ่งอนันตคุณ  กระทรวงสาธารณสุข
๓๕.ทองชนวนพระกริ่งนวโลกุตรญาณมุนี  กระทรวงสาธารณสุข
๓๖.ทองชนวนพระชัยวัฒน์ สมเด็จพุฒาจารย์(มา) วัดสามปลื้ม  กทม.
๓๗.ทองชนวนพระชัยวัฒน์พระสุภัทรศีลสมาจารย์(ผล) วัดหนัง กทม.
๓๘.ทองชนวนพระชัยวัฒน์พระพุทธวิถีนายก(บุญ) วัดกลางบางแก้ว นครปฐม
๓๙.ทองชนวนพระชินราชอินโดจีน พ.ศ.๒๔๘๕ วัดสุทัศน์ กทม.
๔๐.ทองชนวนพระกลางลาน  วัดสะแก อยุธยา
๔๑.โลหะชินลูแก้ว วัดญาณเสน อยุธยา
๔๒.โลหะยอดเจดีย์สมัยโบราณ
๔๓.โลหะทองจังโก วัดพระธาตุหริภุญชัย(หุ้มพระธาตุ) ลำพูน
๔๔.โลหะทองระฆัง  วัดช่องแค นครสวรรค์
๔๕.โลหะสัมฤทธิ์โบราณ จากองค์หลวงพ่อพระมงคลบพิตร อยุธยา
๔๖.แผ่นทองจารอักขระโดย หลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง
๔๗.แผ่นพระคาถาชินบัญชร(จารมือ) หลวงปู่วิเวียร วัดดวงแข กทม.
๔๘.แผ่นยันต์ตำรับวัดประดู่โรงธรรมอยุธยา  จารโดยหลวงพ่อบุญนาค วัดประดู่โรงธรรมอยุธยา
๔๙.แผ่นยันต์มหาจักรพรรดิตราธิราช ๑๐๘ แผ่น ปลุกเสกโดย หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา
๕๐.แผ่นยันต์ตำรับวัดปากคลองมะขามเฒ่าชัยนาท จารโดยหลวงพ่อมหาโพธิ์ วัดสุวรรณโคตมาราม ชัยนาท
๕๑.แผ่นยันต์ตามตำรับวัดเขาอ้อ พัทลุง จารโดยหลวงพ่อศรีเงิน วัดดอนศาลา พัทลุง
๕๒.แผ่นยันต์ภาษาธิเบต  จารและปลุกเสกโดยพระมหาเถระชาวธิเบต ตลอดไตรมาศ พ.ศ.๒๕๓๕๕๓.แผ่นยันต์และตะกรุด จากมหาเถราจารย์เจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐยิ่ง จำนวนมาก อาทิ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ,หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี,หลวงปู่ธูป วัดแคนางเลิ้ง,หลวงปู่เส่ง วัดกัลยาณมิตร,หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา,เจ้าคุณเข็ม วัดสุทัศน์,หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร,หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม,หลวงพ่อสาย วัดท่าขนุน กาญจนบุรี,หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ กาญจนบุรี,พระครูวรพรตพิธาน(เหยียบรถกระดก) วัดจุมพล ขอนแก่น,หลวงพ่อผาง จิตตคุตโต วัดอุดมมงคลคีรีเขต ขอนแก่น,หลวงพ่อสาย วัดป่าซำง่าม ฉะเชิงเทรา,หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี,หลวงพ่อใย วัดมะขาม จันทบุรี,หลวงพ่อเหมือน วัดกำแพง ชลบุรี,หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกะเฌอ ชลบุรี,หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ชลบุรี,หลวงพ่อผล วัดดักคะนน ชัยนาท,หลวงพ่อนะ วัดหนองบัว ชัยนาท,หลวงพ่อเชื้อ วัดใหม่บำเพ็ญบุญ ชัยนาท,หลวงพ่อสงฆ์ วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย ชุมพร,ครูบาสีนวล วัดเจริญเมือง เชียงราย,หลวงพ่อเพ็ง วัดเทิงเสาหิน เชียงราย,หลวงปู่สิม พุทธจาโร สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่,หลวงพ่อบุญมี วัดท่าสะต๋อย เชียงใหม่,พระครูสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม เชียงใหม่,ครูบาหล้า วัดป่าตึง เชียงใหม่,ครูบาธรรมธิ  วันสันป่าตึง เชียงใหม่,ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี เชียงใหม่,ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง เชียงใหม่,ครูบาน้อย วัดบ้านปง เชียงใหม่,ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง เชียงใหม่,ครูบาคำแสน วัดสวนดอก เชียงใหม่,ครูบาคำแสน วัดดอนมูล เชียงใหม่,หลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่,หลวงพ่อซ้วน วัดตันตยากิรมย์ ตรัง,หลวงพ่อห้อน วัดมณีบรรพต ตาก,หลวงพ่อพระมหาวิบูลย์  วัดโพธิคุณ ตาก,หลวงพ่อสนิท วัดลำบัวลอย นครนายก,หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม,หลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอม นครปฐม,หลวงพ่อเต้า วัดเกาะวังไทร นครปฐม,หลวงพ่อเล็ก วัดหนองดินแดง นครปฐม,หลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว นครปฐม,หลวงปู่ดี วัดสุวรรณ นครปฐม,หลวงปู่คำพัน วัดธาตุมหาชัย นครพนม,หลวงพ่อบัว วัดหลักศิลามงคล นครพนม,หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม  วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม,หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา,หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา,หลวงปู่แจ้ง  วัดใหม่สุนทร นครราชสีมา,หลวงปู่นิล วัดครบุรี นครราชสีมา,หลวงพ่อคง วัดตะคร้อ นครราชสีมา,หลวงปู่คลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช,หลวงปู่สังข์ วัดเทพมงคล นครศรีธรรมราช,หลวงพ่อล่อง วัดสุขุม นครศรีธรรมราช,หลวงพ่อมุ่ย วัดป่าระกำเหนือ นครศรีธรรมราช,พ่อท่านแก่น วัดทุ่งหล่อ นครศรีธรรมราช,พ่อท่าน***ต วัดเผียนนครศรีธรรมราช,พ่อท่านจันทร์ วัดทุ่งเฟื้อนครศรีธรรมราช, หลวงพ่อโอน วัดโคกเดื่อ นครสวรรค์,หลวงพ่อโอด วัดจันเสน นครสวรรค์,หลวงพ่อพิมพา วัดหนองตางู นครสวรรค์,หลวงปู่เหรียญ งัดบางระโหง นนทบุรี,หลวงปู่สาย วัดบางรักใหญ่ นนทบุรี,หลวงพ่อน้อย วัดหนองโพธิ์ นครสวรรค์,หลวงพ่อทองศุข วัดสะพานสูง นนทบุรี,หลวงพ่อบุญทา วัดดอนตัน น่าน,หลวงพ่อเส็ง วัดบางนา ปทุมธานี,หลวงพ่อบุญเทียม  วัดลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี,หลวงพ่อนิ่ม วัดเขาน้อย ประจวบฯ,หลวงพ่อเอีย วัดบ้านด่าน ปราจีนบุรี,พ่อท่านนอง วัดทรายขาว ปัตตานี,พ่อท่านแดง วัดศรีมหาโพธิ์ ปัตตานี,หลวงพ่อทอง วัดสำเภาเชย ปัตตานี,หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช อยุธยา,หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรค์ อยุธยา,หลวงพ่อสนธิ วัดหน้าพระเมรุ  อยุธยา,หลวงพ่อสด วัดโพธิ์แตงใต้  อยุธยา,หลวงพ่อมี วัดมารวิชัย อยุธยา,หลวงพ่อเชิญ  วัดโคกทอง อยุธยา,หลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์กบเจา อยุธยา,หลวงปู่สี วัดสะแก  อยุธยา,หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา,หลวงปู่หน่าย วัดบ้านแจ้ง อยุธยา,หลวงพ่อไพบูลย์ วัดอนาลโย พะเยา,หลวงพ่อทวี วัดโรงช้าง พิจิตร,หลวงปู่โง่น  วัดพระบาทเขารวก พิจิตร,หลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ เพชรบุรี,หลวงพ่อแผ่ว วัดโตนดหลวง เพชรบุรี,พ่อท่านนำ วัดดอนศาลา พัทลุง,พ่อท่านหมุน วัดเขาแดงตะวันตก พัทลุง,หลวงปู่แก้ว วัดโคกโดน พัทลุง,หลวงปู่ลือ วัดป่านาทาม มุกดาหาร,หลวงปู่น้อย วัดภูกำพร้า มุกดาหาร,หลวงปู่หล้า เขมปัตโต  วัดภูจ้อก้อ มุกดาหาร,หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง ร้อยเอ็ด,หลวงปู่ทองมา วัดสว่างท่าสี ร้อยเอ็ด,หลวงปู่คร่ำ วัดวังหว้า ระยอง,หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ระยอง,หลวงปู่แก้ว เกสาโร วัดละหารไร่ ระยอง,หลวงปู่หนู วัดทุ่งปหลม ราชบุรี,หลวงปู่บุญ วัดวังมะนาว ราชบุรี,หลวงปู่มัง วัดเทพกุญชร ลพบุรี,หลวงปู่บุญตา วัดคลองเกตุ ลพบุรี,หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี,ครูบาพรหมา วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน,ครูบาขันแก้ว วัดป่ายาง ลำพูน,ครูบาสุรินทร์ วัดศรีเตี้ย ลำพูน,ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ลำพูน,ครูบาอินตา วัดห้วยไซ ลำพูน,ครูบาชุ่ม โพธิโก วัดวังมุย ลำพูน,หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ วัดเลยหลง เลย,หลวงปู่คำดี ปภาโส วัดถ้ำผาปู่ เลย,หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าโคกมน เลย,หลวงปู่หลุย  จันทสาโร  วัดถ้ำผาบิ้ง เลย,หลวงปู่ศรี วัดสุมังคลาราม ศรีสะเกษ,หลวงปู่มุม วัดประสาทเยอร์  ศรีสะเกษ,หลวงปู่ลี วัดเหวลึก สกลนคร,พระอาจารย์วัน  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร,หลวงปู่บุญ วัดศรีสว่างดินแดน  สกลนคร,หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดอุดมสมพร สกลนคร,หลวงปู่แก้ว วัดช่องลม สมุทรสาคร,หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สมุรสาคร,หลวงพ่อทองอยู่  วัดท่าเสา สมุทรสาคร,หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม,หลวงปู่บาง วัดหนองพลับ สระบุรี,หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี,หลวงปู่บุดดา  ถาวโร  วัดกลางชูศรีเจริฐสุข  สิงห์บุรี,หลวงปู่ดุลย์ อตุโล วัดบูรพาราม สุรินทร์,หลวงปู่สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์,หลวงพ่อเจริญ วัดธัญญวารี ปทุมธานี,หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  วัดหินหมากเป้ง หนองคาย,หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต  หนองคาย,พระอาจารย์จวน วัดภูทอก  หนองคาย,หลวงพ่อชา สุภัทโท  วัดป่าหนองพง อุบลราชธานี,หลวงปู่บุญมี  วัดสระประสานสุข อุบลราชธานี,หลวงปู่โทน วัดบูรพา  อุบลราชธานี,หลวงปู่กิ วัดสนามชัย  อุบลราชธานี,หลวงพ่อฤาษีฯ วัดท่าซุง อุทัยธานี,หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดนิโครธาราม อุดรธานี,หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี,หลวงปู่บุญมา  ฐิตเปโม วัดสิริศาลวัน อุดรธานี,หลวงปู่อ่อนสา วัดประชาชุมพล  อุดรธานี,หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล วัดป่าสันติกาวาส  อุดรธานี,หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิตถ์……………….ฯลฯ

  หลวงพ่อเกษม รุ่นสารพัดดี

หลวงพ่อเกษม รุ่นสารพัดดี

เมื่อหล่อพระจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำเข้าร่วมในพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว โดยหลวงปู่ครูบาเจ้าเกษม เขมโก ถึง ๓ วาระดังนี้
๑.พิธี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๕(วันเกิด)
๒.พิธี ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๖
๓.พิธี ๑๕ เมษายน ๒๕๓๖

ในความเห็นส่วนตัวของผมนั้น…อาจารย์สุธันย์ สุขเสวี ขึ้นชื่ออยู่แล้วในการหล่อพระเครื่องที่อุดมไปด้วยชนวนระดับหัวกะทิ เอาเป็นว่าห้อยองค์เดียวแต่ถามถึงชนวนกริ่งรุ่นไหนที่ดังๆมักจะมีอยู่เป็นชนวน.สำหรับหลวงพ่อเกษมองค์นี้ ตอนแรกเช่ามาเพราะเข้าใจว่าเป็นรุ่นอ.ย.๒๕๓๒ที่มีหลวงปู่ดู่เสกด้วย  แต่ไม่ใช่กลับเป็นรุ่นสารพัดดี…..ตอนนั้นปี๒๕๓๘ให้ทำบุญ ๓๐๐ บาท มาปี๒๕๕๑ ผมเช่ามารวมค่าส่ง ๓๗๕ บาทครับ….เช่าแพงกว่าตอนนั้นด้วย พอหาอ่านมวลสารแล้วได้แต่พูดว่า…สุดคุ้มครับ ด้านหลังตรงฐานจะมีการตอกโค้ดเป็นรูปดอกไม้

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: