เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี ๒๕๑๘

Posted on October 20, 2008. Filed under: พระเครื่องดี | Tags: , , |

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่กะไหล่ทอง

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่กะไหล่ทอง

พิธีวัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี ๒๕๑๘

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี

ตามคำบอกเล่าของพระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้เกิดนิมิตรกับหลวงพ่อหลายครั้งในนิมิตมีพราหมณ์ชราผู้ชายนุ่งขาวห่มขาว แล้วบอกว่าถ้าต้องการให้วัดป่ามะไฟมีความเจริญรุ่งเรืองให้จัดสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นมา จนเป็นเหตุให้หลวงพ่อเกิดความคิดที่จะสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านจึงได้ปรึกษาหารือกับ คุณ สมัย พ่วงตามพงษ์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาศน์ คุณ วรันดับ ฉัตรกุล ณ อยุธยา(บุญนาค) คุณเจริญ พรหมศร คุณ ภาวาส บุญนาคพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เมื่อมีมติเห็นชอบแล้วจึงได้จัดทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จัดสร้างพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟขึ้น แต่ในครั้งที่ ๑ และ ๒ ผ่านไปก็ยังไม่ได้รับหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต แต่อย่างใด จนกระทั่งครั้งที่ ๓ จึงได้มีหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต ทางวัดจึงได้ดำเนินการจัดสร้างและจัดพิธีพุทธาภิเษก (พระคณาจาร์ยนั่งปรกในพิธี) ในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

วัตถุมงคลที่จัดสร้างในครั้งนั้น
๑. เหรียญพระสยามเทวาธิราช (ขนาดใหญ่)
เนื้อทองคำ,เนื้อเงิน,เนื้อนวโลหะ,เนื้อกะหลั่ยทอง,เนื้อกะหลั่ยเงินและเนื้อทองแดง
๒. เหรียญพระสยามเทวาธิราช (ขนาดกลาง)
เนื้อทองคำ
เนื้อเงินเนื้อกะหลั่ยทอง
เนื้อกะหลั่ยเงินเนื้อทองแดง
๓. พระกริ่งสยาม (ขนาดใหญ่-ขนาดกลาง)
เนื้อเงิน
เนื้อนวโลหะ
เนื้อกะหลั่ยทอง

๔. พระชัยวัฒน์สยาม (ขนาดเล็กเนื้อเงิน)
เนื้อนวโลหะ
เนื้อกะหลั่ยทอง

๕. เข็มกลัดลงยาสีแดง น้ำเงิน ฟ้า
เข็มกลัดติดเนคไทน์

๖. รูปแบบจำลองยืน (พระบูชา)
ขนาดใหญ่ ๔๙ ซม.
ขนาดกลาง ๓๙ ซม.
ขนาดเล็ก ๒๙ ซม.

๗. พระศรีสักยะมุนี อริยเมตตรัย (พระบูชา)

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์เล็กกะไหล่ทอง

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์เล็กกะไหล่ทอง

พิธีมหามงคลภิเษก
๑๐ เมษายน ๒๕๑๘
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระสังฆราชจุดเทียนชัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ มงคลพิธีภิเษกพระคณาจาร์ยนั่งปรก
๑๑ เมษายน ๒๕๑๘
เวลา ๑๑.๔๕ น. เททองหล่อพระประธาน

เมื่อปี๒๕๑๘ ทางวัดป่ามะไฟได้ทำพิธีเททองหล่อพระประธาน และได้จัดสร้างเหรียญนี้ขึ้นโดยมีพระเกจิอาจารย์มาร่วมปลุกเสกดังนี้

๑. สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ
๒. พระสังวรวิมลเถร (หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
๓. หลวงพ่อผาง จิตคตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต ขอนแก่น
๔. พระครูศรีพรหมโสภิต (หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
๕. พระครูสันติวรญาณ (หลวงพ่อสิม พุทธาจารโร) สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
๖. พระครูชลธารธรรมพิทักษ์ (หลวงพ่อหงษ์) วัดชลสงคราม สุราษฏร์ธานี
๗. พระครูสุตาธิการี (หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพะอง สมุทรสาคร
๘. พระครูเกษมธรรมานันท์ (หลวงพ่อแช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม
๙. พระครูปัญญาทุราทร วัดเขาชายธง ถ้ำวิมุตติสุข นครสวรรค์
๑๐. พระกัสสปมุนี อำเภอบ้านค่าย ระยอง
๑๑. พระอาจาร์ยสาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
๑๒. หลวงพ่อบุญเย็น ฐานธัมโม สำนักพระเจ้าพรหมมหาราช อำเภอฝาง เชียงราย
๑๓. ท่านเจ้าคุณชิน วงศาจาร์ย วัดป่าสาลวัน
๑๔. หลวงปู่เมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม นครราชสีมา
๑๕. หลวงพ่อเย็น วัดแจงนอก นครราชสีมา
๑๖. หลวงพ่อชม วัดเขานันทา ปราจีนบุรี
๑๗. หลวงถิร วัดป่าเรไร สุพรรณบุรี
๑๘. หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี
๑๙. หลวงพ่อสุด วัดกาหลง สมุทรสาคร
๒๐. หลวงปู่แว่น วัดสันติสังฆาราม สกลนคร
๒๑. หลวงปู่พล วัดหนองคณฑี สระบุรี
๒๒. หลวงพ่อสุพจน์ วัดดอนตัน เชียงราย
๒๓. หลวงปู่บุดดา ถาวโร วัดกลางชูศรีธรรมเจริญสุข สิงห์บุรี
๒๔. หลวงพ่อเย็น วัดกลางชูศรีธรรมเจริญสุข สิงห์บุรี
๒๕. หลวงปู่สำลี ปภาโส วัดซับบอน สระบุรี
๒๖. หลวงพ่อดำ วัดเสาธงทอง ลพบุรี
๒๗. หลวงปู่ครูบาชัยวงศ์ วัดพระพุทธบาท ห้วยต้ม ลำพูน
๒๘. หลวงพ่อคำดี วัดป่าสุทธาวาส นครพนม
๒๙. พระราชธรรมาภรณ์ (หลวงพ่อเงิน) วัดดอนยายหอม
นครปฐม
๓๐. พระครูสังวรกิตติคุณ (หลวงพ่อเอีย) วัดบ้านด่าน ปราจีนบุรี
๓๑. พระอาจาร์ยวัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม กิ่งอำเภอส่องดาว สกลนคร
๓๒. พระอาจาร์ยฝั่น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

ข้อมูล คัดจาก หนังสืออนุสรณ์ งานพระราชทานเพลิงศพ
พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
อดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕

21 ก.ค.2552ข้อมูลเพิ่มเติมจากเวปวัดป่ามะไฟ

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่กะไหล่เงิน ด้านหน้า

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่กะไหล่เงิน ด้านหน้า

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่กะไหล่เงิน ด้านหลัง

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์ใหญ่กะไหล่เงิน ด้านหลัง

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟพิมพ์ใหญ่

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง

เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ พิมพ์เล็ก เนื้อทองแดง

เหรียญพระสยามเทวาธิราชพิมพ์เล็กกะไหล่ทอง

พระสมเด็จเนื้อผงพิธีเดียวกัน

สมเด็จวัดป่ามะไฟ
สมเด็จวัดป่ามะไฟ
สมเด็จวัดป่ามะไฟ

สมเด็จวัดป่ามะไฟ

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

One Response to “เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดป่ามะไฟ ปราจีนบุรี ๒๕๑๘”

RSS Feed for พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์….PraSakSit Blog Comments RSS Feed

ดูแล้วเป็นบุญตาเกิดปิติ วันนี้ได้เช่าแบบกะไหล่ทองและเนื้อนวโลหะอย่างละหนึ่งองค์สวยกริบเลยทั้งสององค์ครับ


Where's The Comment Form?

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: