เหรียญพระพุทธคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถร) ๒๕๑๗

Posted on August 29, 2008. Filed under: พระเครื่องดี | Tags: , , , , , |

เหรียญสังฆราชวาสน์ปี๒๕๑๗

เหรียญสังฆราชวาสน์ปี๒๕๑๗

ตาม ที่ได้เล่าไว้เมื่อครั้งก่อนว่า เหรียญนี้จัดสร้างไว้อย่างน่าสนใจในเรื่องอักขระแผ่นยันต์ ด้วยความที่ผมไม่ได้เจอะเจอเหรียญนี้สักทีไม่ว่าในสนามพระหรือตามเวปพระ ต่างๆ จึงได้รอไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ผมได้เหรียญจริงมาและจากความรู้น้อยๆของผมก็ดูแล้วคาดว่าเหรียญ นี้น่าจะจริงจึงได้นำประวัติมาลง ซึ่งอย่างที่ทราบแล้วว่า กว่าจะได้เจอก็วนเวียนหาแล้วหาอีก ได้มาในแผงจรที่เหมาพระมาขาย ได้มาเหรียญนี้ห้าสิบบาท นับว่าเป็นเรื่องที่เกินจะเชื่อว่า ผมอธิษฐานขอให้ได้เหรียญนี้มาสักเหรียญ เพราะเหตุที่การจัดสร้างดี มวลสารก็ดี จนมาถึงวันนี้ สำหรับจำนวนการสร้างนั้น ในข้อมูลไม่ได้แจ้งไว้แต่คาดว่าน่าจะมีจำนวนมากพอสมควร เพื่อแจกให้พอเพียงในงานพิธี.จากประสบการณ์ตัวผมเองก็เพิ่งเจอเหรียญนี้ เหรียญแรกจริงๆ สำหรับราคาค่างวดผมไม่ทราบจริงๆ แต่ในใจผมจัดให้เหรียญนี้เป็นเหรียญดีอีกเหรียญหนึ่งเพราะลงทุนนำแผ่นโลหะไป ลงยันต์และหลอมรีดเป็นแผ่นแล้วถึงปั๊ม แถมพิธีพุทธาภิเษกก็เป็นพระสงฆ์ระดับสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ…พอแค่ นี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวหาว่าช่วงนี้อากาศร้อนผมเลยเพี้ยนๆ

จากนิตยสาร อภินิหารและพระเครื่อง ฉบับที่ ๓๖ กรกฏาคม ๒๕๑๘ หน้า ๔ ถึง ๘

ลักษณะ แบบเหรียญมีรูปร่างเป็น รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ออกแบบโดย นาวาอากาศโท ภู่ สุขสุเมฆ และเรืออากาศเอก อุดม มาสุข.ด้านหน้าของเหรียญ ภายในกรอบสามเหลี่ยมเป็นพระเศวตฉัตรสามชั้นเป็นพื้นรอง อันเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระสังฆราช พระพักตร์เอียงซ้ายเล็กน้อย ตัดภาพเห็นพระฉายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ ทรงห่มจีวรเฉียงพระอังสาพาดสังฆาฎิ  พระฉายาลักษณ์ลอยนูนสูงเด่นชัด ภายใต้พระฉายาลักษณ์มีอักษรภาษาไทยเขียนไขว้คำว่า “ว.ว.น” อักษรแรกหมายถึงพระนามเดิม ชื่อ “วาสน์” อักษร ว.ตัวที่สองหมายถึงพระนามฉายาตอนอุปสมบท มีฉายา “วาสโน” ส่วนอักษรตัว”น”ใต้อักษร”วว”หมายถึงนามสกุล”นิลประภา” ที่ขอบพระเศวตฉัตรชั้นที่สอง ด้านขวามือเป็นลายพระหัตถ์ที่ทรงประทานให้กับผู้สร้าง เป็นอักษรขอม คำว่า “ปา” ด้านซ้ายมือของเหรียญเป็นอักษรขอม คำว่า”กุ” .ที่ขอบพระเศวตฉัตรชั้นแรกด้านซ้ายมือของเหรียญเป็นอักษรขอมคำว่า”เอ” ส่วนด้านขวามือเป็นอักษรขอมคำว่า”สะ” รวมทั้งสี่อักษรเป็น” ปา กุ สะ เอ”โดยคำว่า”ปา”มาจาก”ปาณาติบาต”(การไม่ฆ่าสัตว์ให้ตายหรือได้รับบาดเจ็บปวดทนทุกข์เวทนา) คำว่า”กุ”หมายถึงผู้มีจิตใจเป็นกุศลมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก.คำว่า”สะ”หมายถึงผู้มีจิตใจสะอาดปราศจากสิ่งมัวหมอง.คำว่า”เอ”หมายถึงการละเว้นจากการทำบาป. ขอบล่างของเหรียญทั้งสองข้างเว้าเล็กน้อยและเหรียญนี้หูเจาะในตัว

ด้าน หลังของเหรียญมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ ตรงกลางเป็นรูปปราสาทสามยอด ภายในปราสาทองค์กลางมีสังข์ขวางอยู่บนพานรอง ปราสาทลอยอยู่เหนือเมฆ อันเป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อักษรภาษาไทยด้านขวามือของเหรียญมีคำว่า”ที่ระลึกในงานพิธีสมโภช” ด้านซ้ายมือมีคำว่า”๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๗” ด้านล่างใต้ปราสาทมีอักษรไทยคำว่า”สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” ถัดลงมาอีกบรรทัดหนึ่งมีอักษรไทยในวงเล็บว่า”(วาสนมหาเถร)”

พระคณาจารย์ ๑๑๘ องค์ที่ได้ลงยันต์ในแผ่นโลหะประกอบด้วย ยันต์๑อาทิ ยันต์พระเจ้าเข้าอุโมงค์,ยันต์เพชรหลีก,ยันต์มหาละลวย,ยันต์บารมี๓๐ทัศ,ยันต์พระเจ้า๑๖พระองค์,ยันต์ฆะเฏสิ,ยันต์พระเจ้าห้ามทุกข์,ยันต์มหาอุด,ยันต์ตรัยรัตน์,ยันต์หัวใจพระกรณีย์,ยันต์มงคลวิเศษ,ยันต์มหาเสน่ห์,ยันต์ฉิมพลี,ยันต์พุทธเมตตา,ยันต์โภคทรัพย์,ยันต์สาริกาลิ้นทอง,ยันต์หัวใจอริยสัจจ์,ยันต์เพชรหลีก ฯลฯ.พระคาถาที่ลงในแผ่นโลหะประกอบด้วยยันต์เป็นคาถาพระไตรสรณคมน์ คาถาพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พระเจ้า ๕พระองค์,พระเจ้า ๑๖ พระองค์,พระเจ้า๒๘ พระองค์,และประกอบด้วยธาตุพระกรณีย์ อันได้แก่ดิน น้ำ ลม ไฟ และแก้ว ๔ ดวง สำหรับหนุนธาตุ อันมีแก้วมณีโชติ,แก้วไพฑูรย์,แก้ววิเชียรและแก้วปัทมราช พร้อมทั้งพระสูตรยันต์ลงเลข, สูตรยันต์ลงองค์พระ, สูตรยันต์ลงจันทร์ครึ่งซีก,สูตรยันต์ลงอุและสูตรยันต์ลงอุณาโลม.

พิธีมหาพุทธาภิเษกได้ประกอบขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๗ ตรงกับวันขึ้น ๒ค่ำเดือน๑๒ ปีขาล ตามหมายกำหนดการ คือ

เวลา ๑๕.๕๕ น.โหรบวงสรวงและบูชาพระฤกษ์

เวลา ๑๗.๐๕ น.สมเด็จพระสังฆราชเสด็จถึงพระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เวลา ๑๗.๑๕ น.สมเด็จพระสังฆราชทรงจุดเทียนชัย เทียนประจำกระถางน้ำพระพุทธมนต์ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ ณ บริเวณปริมณฑลพิธี สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ๙ รูป สวดชัยมงคลคาถา โหรแกว่งบัณเฑาวะว์และลั่นฆ้องชัย

เวลา ๑๗.๒๕ น.สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วสมเด็จพระสังฆราชทรงกรวดน้ำถวายเครื่องไทยธรรมแด่ สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ ทรงมีพระปฎิสันถารกับสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา

เวลา ๑๙.๐๐ น.สมเด็จพระสังฆราชเสด็จกลับตำหนักที่ประทับ

เวลา ๑๙.๑๐ น.พระพิธีสวดบทท้องพาน สวดบทมหาพุทธาภิเษกสลับกันจนถึงเวลาดับเทียนชัย

เวลา ๒๔.๐๐ น.พระธรรมปิดก เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามดับเทียนชัย เป็นอันเสร็จพิธี

เหรียญ พระพุทธคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณได้นพขึ้นทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชในพิธี สมโภช ณ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตร วังโบราณ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทรงแจกจ่ายแด่พุทธศาสนิกชนที่ได้ไปร่วมพิธีสมโภช ส่วนที่เหลือนำออกให้เช่าบูชาต่อไป

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: