พระผงหลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิ

Posted on August 19, 2008. Filed under: พระเครื่องดี | Tags: , |

 

หลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิ

พระรุ่นนี้ อาจารย์ศุภรัตน์ แสงจันทร์ และคณะศิษย์ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างกุศลบุญและศิริมงคลในหมู่ลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น อาจาริยบูชา บูชาพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแต่อดีตสืบกันมา มีองค์หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
และหลวงปู่ดู่วัดสะแกเป็นที่สุด

ลักษณะขององค์พระมีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับพระรุ่นเปิดโลกเนื้อผงของหลวงปู่ดู่
เพิ่มเติมโดยนำเอาคาถาภูตพระพุทธเจ้า ของหลวงปู่ดู่มาพิมพ์ไว้ด้านหลังขององค์พระ

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่พุทธภูมิ

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิ

 พุท ธะ สัง วิ หะ ระ ตัง ปุญ ญัง วะ ทา มิ

อันหมายถึง
ด้วยอานุภาพแห่งการนอบน้อมในพระพุทธเจ้า พระสัจจธรรม และพระอริยสงฆ์
ขอให้จิตของข้าพเจ้าจงเป็นวิหารที่สถิตซึ่ง…
พระพุทธบารมี พระธรรมบารมี และพระสังฆบารมี อันไม่มีประมาณ
อนึ่ง ในการพิมพ์อักขระด้านหน้าในมุมทั้งสี่

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่พุทธภูมิ

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิหลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิหลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิ

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่พุทธภูมิ

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิ

นั้นคือ โพธิสัตโต หมายถึง พระโพธิสัตว์
ที่จะได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคต
เป็นที่พึ่งแห่งมวลสรรพสัตว์ (หน่อพุทธภูมิ)
ตัวอักขระ นะ ซ่อนหัว มีรัศมี

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่พุทธภูมิ

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิ

หมายถึง พระนิพพาน ความว่าง
พญานาค ขดเป็นรูปตัว พ
มีอักขระ อุ อยู่ด้านล่าง

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่พุทธภูมิ

หลวงปู่ทวด รุ่นหน่อพุทธภูมิ

เป็นปริศนาธรรม
หมายถึง พอ หรือ พอดี
และ พุท หมายถึง พุทธะ
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

มวลสารที่นำมาใช้ในการสร้าง
พระหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด รุ่นหน่อพุทธภูมิ

๑.ผงมหาจักรพรรดิ์ (กำลังจักรพรรดิ์)
ลูกแก้วมณีนพรัตน์, สายสิญจน์เปิดโลก,กระจกโลงแก้ว
ของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก
จ.พระนครศรีอยุธยา

๒.ผงจิตรลดา (กำลังแผ่นดิน)
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชโดยสมเด็จพระญาณสังวรฯ
ประทานแก่ พล.อ.ท.จิโรจน์ ฉายะพงษ์ เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศ
เพื่อจัดสร้างพระพุทธสิหิงค์ (ส.ทอ.)

๓.ผงข้าวที่เหลือจากการเสวยและดอกไม้บูชาพระของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดดอนมูล จ.เชียงใหม่

๔.ปูนแท่นบัวพระประธานปางมหาจักรพรรดิ์ วัดหน้าพระเมรุ

๕.ทองคำเปลวปิดองค์หลวงพ่อโตวัดพนัญเชิง
หลวงพ่อพุทธชินราช และหลวงพ่อมงคลบพิตร

๖.ผงกระเบื้องหลังคามณฑปพระพุทธบาทสี่รอยจ.เชียงใหม่

๗.ผงพระพุทธสิหิงค์ของกรมการสื่อสารทหารอากาศ
พิธี ๖๐ ปีธรรมศาสตร์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๘.ผงอธิษฐานจิตจาก ๖๐๐ พระคณาจารย์ ในพิธีสมโภชน์ ๖๐๐ ปี เจดีย์หลวงเชียงใหม่

๙.ผงพระธาตุ ๕๐๐ พระอรหันต์ จากถ้ำตับเตา จ.เชียงใหม่

๑๐.ผงวิเศษจากถ้ำพระธรรมมาสน์  จ.พิษณุโลก

๑๑.ผงพระธาตุพระสิวลีและพระอรหันต์สาวก

๑๒.ดินสังเวชนียสถานทั้ง ๔ จากชมพูทวีป

๑๓.ผงตะไบแผ่นทองชนวน พระพุทธสิหิงค์ ส.ทอ.ของพระคณาจารย์ ๑๔๐ รูปทั่วประเทศ
อาทิ หลวงปู่เทสก์ หลวงพ่อแพ หลวงปู่เหรียญ หลวงพ่อเปิ่น หลวงพ่ออุตตะมะ ฯลฯ

๑๔.ผงว่าน ๑๐๘ ชนิด

๑๕.ผงว่านยาจากการสร้างพระกลีบบัวของหลวงปู่หล้า ตาทิพย์

๑๖.ผงพระพุทธคุณทั้ง ๕

๑๗.ผงสูรย์จันทร์ ผงนิพพานสูญ

๑๘.ทรายเสก ๘ พิธี มหาพุทธาภิเษก

๑๙.ผงว่าน ๑๐๘ และดินกากยายักษ์ของครูบากองแก้ว

๒๐.ข้าวสารดำและข้าวสารหิน

๒๑.ผงดินถ้ำบาดาล

๒๒.ผงธูปและดอกไม้ บูชาพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญๆ ทั่วประเทศ

๒๓.ผงกันกรุ จ.อยุธยา

๒๔.ปูนองค์พระธาตุดอยสุเทพ

๒๕.ดินพระธาตุศรีจอมทอง

๒๖.ผงเศษหยก, เครือสาวหลง, ผงกะลาตาเดียว,ผงฤาษีพนมไพร, ผงไม้งิ้วดำ, ผงไม้กาหลง
ผงชนวนพระกริ่งวัดชิโนรส, ผงเกษรดอกไม้มงคล

๒๗.ผงธูปและปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์

๒๘.ผงระฆังเงิน, ผงวัดสามปลื้ม

๒๙.ผงพระวัดปากน้ำ รุ่น ๑, ๒, ๓, ๔

๓๐.แป้งเสกหลวงปู่บุดดา ถาวโร

๓๑.ผงกาฝากทั้ง ๙

๓๒.ผงยันต์เกราะเพชร หลวงปู่ปาน

๓๓.ผงอิทธิเจ หลวงพ่อเดิม

๓๔.ผงพุทโธ หลวงพ่อเภา

๓๕.ผงพรายกุมาร หลวงปู่ทิม จ.ระยอง

๓๖.ผงพุทธคุณ หลวงปู่รุ่ง

๓๗.ผงญาณวิลาศ หลวงพ่อแดง

๓๘.ผงกรุสังฆราชสุกไก่เถื่อน

๓๙.ผงพระกรุวัดเงิน

๔๐.ผงพระเนื้อดิน โคนสมอ

๔๑.ทรายทองคำ พระธาตุพนม

๔๒.ผงกรุทับข้าว

๔๓.ผงบ่อดิน เทวดา และผงวิเศษ หลวงปู่ตื้อ

๔๔.ใบเลียบและดินที่ฝังรกหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

๔๕.ชันนะโรง หลวงเสตังคมุนี

๔๖.ผงพระวัดป่าชัยวัน จ.ขอนแก่น
พระอาจารย์สิงห์ วัดป่าสาลวัน และพระกรรมฐานกว่า ๑๐๐ รูป
ร่วมอธิษฐานจิต

๔๗.ข้าวก้นบาตร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

๔๘.ผงสมเด็จบางขุนพรหมที่ชำรุดครั้งเปิดกรุ ปี ๒๕๐๑

๔๙.ผงพุทธคุณทั้ง ๕ หลวงปู่เลี้ยง วัดหนองเต่า

๕๐.ผงพุทธคุณ หลวงปู่กวย วัดโฆษิตาราม

๕๑.พลอยเสกของหลวงปู่เกษม และครูบาชัยยะวงศา

๕๒.น้ำมันจันทร์เสก หลวงปู่หล้า ตาทิพย์

๕๓.น้ำบ้วนปาก หลวงปู่มหาบัว

๕๔.น้ำมนต์ ๑๐๙ วัดน้ำมันชาตรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

๕๕.น้ำผึ้งเสาร์ ๕

๕๖.ไคลเสมาดิน โบสถ์วัดทรายขาว จ.ปัตตานี

๕๗.ดินใจกลางประเทศซึ่งหลวงปู่ทวดเคยมาจำพรรษา
ณ วัดราชานุวาส จ.พระนครศรีอยุธยา

๕๘.หินเขี้ยวหนุมาน

๕๙.ผงพุทโธ หลวงพ่อเภา

๖๐.ข้าวสารเสกครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร
วัดพระธาตุดอนเรือง ประเทศพม่า

๖๑.หมากพลู และไม้โลงหลวงพ่อสนธิ์
วัดไทรย์ จ.อ่างทอง

๖๒.ผงศักดิ์สิทธิ์ หลวงปู่กอง
วัดสระมณฑล

๖๓.อิฐยุทธหัตถี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

๖๔.อิฐพระสถูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่เมืองงาย และเมืองหาง

และมวลสารอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก
รวมทั้งได้นำเกศา ชานหมาก อังคารธาตุ
อัฐิธาตุ จีวร อังสะ ยาเส้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของพระคณาจารย์จำนวน ๑๑๒ รูป
มาผสมรวมกันกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น

คัดลอกมาจากเวปถ้ำเมืองนะที่กระทู้นี้ครับ

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: