สมเด็จอุณาโลม และนางพญา ส.ก. วัดบวรนิเวศ ๒๕๑๙…(2)

Posted on April 19, 2008. Filed under: พระเครื่องดี | Tags: , , |

สมเด็จภ??ณาโลม1สมเด็จภ??ณาโลม2

เมื่อสร้างเสร็จเป็นองค์พระแล้ว ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นอีก ๗ วัน ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหารฯเมื่อวันที่ ๕–๑๑ กค.๒๕๑๙
    รายนามพระเกจิคณาจารย์ที่นั่งปรกปลุกเสก
๑.วันจันทร์ ๕ กค. ๒๕๑๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.
        สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
        พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
        หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่
        หลวงพ่อเมตตาหลวง วัดเทพพิทักษ์ฯ นครราชสีมา
        พระเทพวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
        พระสุทธิสารโสภณ วัดศรีโพแท่น จ.เลย
        หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
        โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพุทธมนต์ ๑๐รูป
          ๑.สมเด็จพระวันรัต วัดสังเวชวิศยาราม
          ๒.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
          ๓.สมเด็จพระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิธ
          ๔.พระพรหมคุณากรณ์ วัดสระเกศ
          ๕. พระธรรมวราลังการ วัดบุปผาราม
          ๖.พระธรรมวิสุทธาจารย์    วัดพิชัยญาติการาม
        ๗.พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ
        ๘.พระราชสารมุนี วัดเขมาภิรตาราม
        ๙.พระปริยัติเมธี วัดมกุฎกษัตริย์
        ๑๐.พระอุดมศีลคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม
๒.วันอังคาร ๖ กค. ๒๕๑๙
        พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
        หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
        พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร
        หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย
        หลวงพ่อมา วัดวิเวกอาศรม  ร้อยเอ็ด
        พระโพธิสังวรเถร(หลวงพ่อฑูรย์) วัดโพธินิมิต ธนบุรี
        พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง(ท่านผู้นี้ไม่ได้    เอนกายลงจำวัดเป็นเวลานานปี)
๓.วันพุธ ๗ กค. ๒๕๑๙
          พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
          พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดอภัยดำรงธรรม สกลนคร
          พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
          หลวงพ่ออ่อนสี วัดพระงาม หนองคาย
          หลวงพ่ออ่อน วัดประชานิยม กาฬสินธุ์
          หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด
          หลวงพ่อชา วัดศรีแก่งคร้อ ชัยภูมิ
          หลวงพ่อชม วัดป่าบ้านบัวค่อม อุดรธานี
          หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต
          หลวงพ่อมา วัดวิเวกฯ ร้อยเอ็ด
๔.วันพฤหัสบดี ๘ กค.๒๕๑๙
          พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
          พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
          หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมฯ ร้อยเอ็ด
          หลวงพ่อบุญมา วัดอุดมคงคาคีรีเขต
          พระอาจารย์สาม วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
          หลวงพ่อจ้อย วัดสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
          หลวงพ่อบุญรักษ์ วัดคงคาวดี สิชล นครศรีธรรมราช
          หลวงพ่อเหรียญ วัดป่าอรัญญบรรพต หนองคาย
          พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิต หนองคาย
๕.วันศุกร์ ๙ กค.๒๕๑๙
            พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
          พ่อหลวงเปลื้อง ปญญานโต วัดบางแก้วผดุงธรรม จ.พัทลุง
          หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
          หลวงพ่อโชติ วัดภูเขาแก้ว อุบลฯ
          หลวงพ่อพั่ว วัดบ้านนาเจริญ อุบลฯ
          พระอาจารย์สมชาย วัดเขาสุกิม จันทบุรี
          หลวงพ่อจันทร์(อายุ ๑๐๒ปี) วัดนามะตูม ชลบุรี
๖.วันเสาร์ ๑๐ กค. ๒๕๑๙
              สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
              พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
              หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
              หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
              หลวงพ่อเก็บ วัดดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
              หลวงพ่อสนิท วัดศีลขันธาราม อ่างทอง
              หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
๗.วันอาทิตย์ ๑๑ กค.๒๕๑๙
          ตอนกลางวัน(เวลา ๑๓–๑๖ น.) หลวงปู่ธูป วัดสุทรธรรมทาน(วัดแค)  กทม.นั่งปรกบริกรรมภาวนาเดี่ยว ๔ ชั่วโมงเต็ม
    ในตอนค่ำ    สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ
                        พระสังวรวิมลเถระ(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี
                        หลวงพ่อซ้วน วัดลาดใต้ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
                        พระอาจารย์ผ่อง วัดสามปลื้ม กทม.
                        หลวงพ่อเส่ง  วัดกัลยาฯ ธนบุรี
                        หลวงพ่อสา วัดราชนัดดา กทม.
                        พระครูสงัด วัดพระเชตุพนฯ กทม.
ในวันที่ ๑๒ กค.๒๕๑๙ รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถา ๑๐ รูป ในการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเจิมสมเด็จนางพญา ส.ก.และพระสมเด็จอุณาโลม ในเวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ
คณะรังษี วัดบวรฯ
๑.สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  วัดราชผติการาม
๒. พระสาสนโสภณ  วัดเทพศิรินทราวาส
๓. พระพุทธพจน์วราภรณ์ วัดราชบพิธ
๔. พระญาณวโรดม วัดบวรราชนิเวศ
๕.พระธรรมปาโมกข์ วัดราชประดิษฐ์
๖.พระธรรมเสนานี วัดพระเชตุพนฯ
๗. พระธรรมวราภรณ์  วัดนรนาทสุนทริการาม 
๘.พระเทพวราภรณ์  วัดบุรณศิริมาตยาราม
๙.พระเทพปัญญากวี  วัดราชาธิวาส
๑๐. พระเทพกวี วัดบวรฯ
      ในพิธีพุทธาภิเษกทั้ง ๗ วันนั้นหลวงปู่โต๊ะปลุกเสกพิธีทั้ง ๗ วัน
  อ้างอิงจาก
๑.นิตยสารนะโม ฉบับที่๔๗๙ หน้าโฆษณา”ฉ”(หน้าสี)
๒.หนังสือ”พระเครื่องดี 2 ของดีราคาถูก” โดย ส.องครักษ์  สำนักงานนิตยสารโอม “พระนางพญา ส.ก. วัดบวรนิเวศวิหาร” หน้าที่๘๐–๘๔

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: