***หลงเข้าใจตั้งนานว่ามีแต่สายกรรมฐาน…พระกริ่งภูริทัตโต***

Posted on April 9, 2008. Filed under: พระเครื่องดี | Tags: , , , , |

กริ่งภูริทัตโต-1

บทความนี้ผมเขียนลงกระทู้ในAmulet2u.comไว้ตั้งแต่เมื่อปี ๒๕๔๘ ตอนนั้นยังไม่มีของเก๊ แต่ในรอบปีสองปีที่ผ่านมา ผมเห็นของเก็ในสนามบ้างแต่ฝีมือยังห่าง ไม่ใช่ว่าไม่มีนะของเก๊…มีครับ

พอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าแปลกเป็นอย่างมาก เพราะในจังหวัดลำปางมีนิตยสารเก่าๆราวปี252-กว่าในร้านหนังสือมือสองเยอะ จนผมเลือกเก็บมาเป็นข้อมูลได้เป็นตั้งๆๆ.พอดีไปเจอนิตยสาร”ชุมทางพระเครื่อง”ฉบับที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่งมีบทความ(น่าจะเป็นแนวโฆษณา)เรื่องพระกริ่งภูริทัตโต โดยเขียนมาดังนี้
พิธีมหาพุทธาภิเศก พระพุทธภูริทัตโต ที่ วัดบวรนิเวศวิหาร
อนุสนธิ อาจารย์ทองบ่อ สิตปัญโญ เจ้าอาวาสวัดใหม่ ต.โคกศรี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ต้องการสร้างพระประธาน. พ.ท.วิชาญ ทองภัทร์จึงได้นำเรื่องราวปรึกษาหารือกับคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
๑.เพื่อสร้างพระประธาน เพื่อถวายเป็นอุเทสิกะเจดีย์ไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาในยามระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจะได้นำมาประดิษฐาน ณ วัดบ้านตาล ตำบลโคกศรี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยจำลองแบบมาจากพระพุทธชินบัญชรพรหมรังษี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานพระนามพระประธานนี้ว่า”พระพุทธชินบัญชรพรหมรังษี”
๒.เพื่อเทอดทูนเกียรติคุณแด่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยถวายนามพระกริ่งว่า”พระกริ่งภูริทัตโต”
๓.เงินรายได้จากค่าสั่งจอง เช่าบูชา นำถวายวัดศิษย์สายพระอาจารย์มั่นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการดำเนินงาน
๑.พระเทพบัณฑิต วัดศรีเมือง จ.หนองคาย ประธานฝ่ายบรรพชิต
๒.นายสอาด ธนเพิ่มพูล ประธานดำเนินงานสร้าง
๓.พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดศิริสาละวัน จ.อุดร รองประธานฝ่ายบรรพชิต
๔.พระเทพวราลังการ วัดสุทธาวาส จ.เลย รองประธานฝ่ายบรรพชิต
๕.นายคุณากร สวรรค์ธนโรจน์ รองประธานดำเนินงานสร้าง
๖.พ.อ.เจน มลิลา ประธานที่ปรึกษา
๗. พ.ท.วิชาญ ทองภัทร์ กรรมการและเลขานุการ
๘.พระเถรานุเถระศิษย์สายพระอาจารย์มั่นฯ ๙ จังหวัดเป็นกรรมการกลาง
คณะกรรมการดำเนินงานได้ติต่อขออนุญาตจัดสร้างรูปเหมือนของพระอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นแม่ทัพธรรมแห่งกองทัพธรรมสายวิปัสสนากัมมัฏฐานคือ อาจารย์มั่น ภูริทัตโต ,ขออนุญาตหลวงปู่แหวน สุจิณโณ,อาจารย์ฝั้น อาจาโร ในการนี้กรรมการยังได้จัดสร้างพระพุทธภูริทัตโต,พระกริ่งภูริทัตโต และเหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตอีกจำนวนหนึ่งด้วย

กริ่งภูริทัตโต-2

ทำพิธีเททองเมื่อ ๑๕ ต.ค. ๒๕๒๐ เวลา ๑๘.๒๕ น. สมเด็จพระญาณสังวรณ์เป็นองค์ประธานในพิธีเททองที่วัดบวรนิเวศวิหาร
โลหะทองเนื้อที่นำมาสร้าง
๑.ชนวนพระกริ่งชัยวัฒน์ นวหรคุณทุกรุ่น วัดราชนัดดา
๒.ชนวนพระกริ่งนเรศวร พิษณุโลก
๓.ชนวนพระกริ่งพุทธสิหิงค์ ชลบุรี
๔.ชนวนพระกริ่งหลวงพ่อเพชร พิจิตร
๕.ชนวนพระกริ่งยุทธหัตถี สุพรรณบุรี
๖.ชนวนพระกริ่งรอดภยันตราย เชียงใหม่
๗.ชนวนพระกริ่งเอกาทศรถ เชียงใหม่
๘.ชนวนพระกริ่งพุทธชินราช พิษณุโลก
๙.ชนวนพระกริ่งรูปเหมือนธรรมวิตโก วัดเทพศิรินทราวาส
๑๐.ชนวนพระกริ่งพระชัยวัฒน์ ตากสินมหาราช สระบุรี
งานพิธีมหาพุทธาภิเศก
สมเด็จพระสังฆราช เป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย
พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโมเป็นองค์ประธานดับเทียนชัย
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ วันที่ ๒๖–๒๗–๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐

กริ่งภูริทัตโต-3

รายนามพระเกจิที่เข้าร่วมพิธี
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
๑.สมเด็จพระญาณสังวรณ์ วัดบวรนิเวศ กทม.
๒.พระราชธรรมวิจารณ์(หลวงพ่อธูป) วัดสุนทรธรรมทาน กทม.
๓.พระราชญาณดิลก(หลวงพ่อชิต) วัดเขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์
๔.พระวิมลกิจจารักษ์(หลวงพ่อศิริ) วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ
๕.พระสังวรวิมล(หลวงปู่โต๊ะ) วัดประดู่ฉิมพลี กรุงเทพฯ
๖.พระรักขิตวันมุนี(หลวงพ่อถิร) วัดป่าเลไลย์ สุพรรณบุรี
๗.พระโมราณณิตศร(หลวงพ่อใหญ่) วัดสะแก อยุธยา
๘.พระโพธิวรคุณ(หลวงพ่อไพฑูรย์) วัดโพธิ์นิมิต กรุงเทพฯ
๙.พระศิลวุฒาจารย์(หลวงพ่อบาง) วัดหนองพลับ สระบุรี
๑๐.พระพิทักษ์วิหารการ(หลวงพ่อสา) วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ
๑๑พระครูอนุกูลพิทยา(หลวงพ่อเส็ง) วัดน้อยนางหงษ์ กรุงเทพฯ
๑๒.พระครูจันทสโรภาส(หลวงพ่อเที่ยง) วัดม่วงชุม กาญจนบุรี
๑๓.พระครูวรพรตศิลขันธ์(หลวงพ่อแฟ้ม) วัดอรัญญิกาวาส ชลบุรี
๑๔.พระครูฏโสภณกัลยานุวัตร(หลวงพ่อเส็ง) วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพฯ
๑๕.พระครูสังฆรักษ์(หลวงพ่อหิน) วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพฯ
๑๖.พระครูสุจิตตนุรักษ์(หลวงพ่อจวน) วัดหนองสุ่ม สิงห์บุรี
๑๗.พระครูวราโภคาพินิต(หลวงพ่อนนท์) วัดเหนือวน ราชบุรี
๑๘.พระครูสุรชัยบุญญาคม(หลวงพ่อเชื้อ) วัดบำเพ็ญบุญ ชัยนาท
๑๙.พระอาจารย์พันเทพ ฐานวโณ วัดศรีบุญเรือง เชียงใหม่
๒๐.พระครูอุดมสิทธาจารย์(หลวงพ่ออุตมะ) วัดวังวิเวกทาราม กาญจนบุรี
๒๑.พระครูนิรภัยวิเทศ(หลวงพ่อทองอยู่) วัดเกยชัยเหนือ นครสวรรค์
๒๒.พระโสภณวิสุทธิเถระ วัดศิลขันธาราม อ่างทอง
๒๓.พระครูประสิทธิ์วิทยาคม วัดพียรบาตร ศรีสะเกษ

กริ่งภูริทัตโต-4

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๒๐
๑.พระครูศรพรหมโสภิต(หลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี
๒.พระคัมภีรญาณเถร วัดชัยภูมิวนาราม ชัยภูมิ
๓.พระครูเกษมธรรมมานนท์(หลวงพ่อแช่ม) วัดดอนยายหอม นครปฐม
๔.พระครูประดิษฐนวการ(หลวงพ่อบุญ) วัดวังมะนาว ราชบุรี
๕.พระครูสิลาวุฒาจารย์(หลวงพ่อผิว) วัดสง่างาม ปราจีนบุรี
๖.พระครูสุตาธิการี(หลวงพ่อทองอยู่) วัดใหม่หนองพองค์ สมุทรสาคร
๗.พระครูสมุรธรรมสุนทร(หลวงพ่อสุด) วัดกาหลง สมุทรสาคร
๘.พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย นนทบุรี
๙.หลวงพ่อพุฒ สารสุข วัดวงษ์ภาสน์ อ่างทอง
๑๐.พระครูสุนทรธรรมมานุศาสตร์(หลวงพ่อรวย) วัดท่าเรือแกลง ระยอง
๑๑.หลวงปู่คำมี พุทธธาโร วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี
๑๒.หลวงพ่อคง สุวรรณโณ วัดวังสรรพรส จันทบุรี
๑๓.พระครูสารกิจประยุค วัดกุญชรนาราม มหาสารคาม
๑๔.พระครูประสาทวรคุณ(หลวงพ่อพริ้ง) วัดโบสถ์โก่งธนู ลพบุรี
๑๕.หลวงพ่อคร่ำ ยะโสธโร วัดวังหว้า ระยอง
๑๖.พระครูผนวกกิจโสภณ(หลวงพ่อทองสุข) วัดสะพานสูง นนทบุรี
๑๗.ครูบาธรรมชัย วัดน้ำทุ่งหลวง เชียงใหม่
๑๘.หลวงพ่อสด วัดหางน้ำสาคร ชัยนาท
๑๙.พระครูพิพิธพัชรศาสน์ วัดเขาพระบาทลูกช้าง เพ็ชรบุรี
๒๐พระครูบวรชิมรัตน์ วัดนางพญา พิษณุโลก
๒๑.พระครูสุวรรณศิลาจารย์ วัดก้อนแก้ว ฉะเชิงเทรา

กล่องพระกริ่งภูริทัตโต

กล่องพระกริ่งภูริทัตโต

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๐
๑.พระเทพบัณฑิต วัดศรีเมือง หนองคาย
๒.พระอาจารย์จวน กุลเชโฐ วัดเจติยาราม หนองคาย
๓.พระอาจารย์คำพันธ์ วัดอรุณรังษี หนองคาย
๔.พระพิศาลศาสนกิจ วัดจันทาราม หนองคาย
๕.พระครูสุนทรนวกิจ วัดจันทาราม หนองคาย
๖.พระศิลขันฑ์สังวรณ์(อ่อนสี) วัดพระงามศรีมงคล หนองคาย
๗.พระครูสมุทร์ญาณประยูติ วัดบึงปังพลาราม หนองคาย
๘.พระครูญาณปรีชา(เหรียญ) วัดอรัญบรรพต หนองคาย
๙.พระอาจารย์บัวพา วัดป่าพระสถิตย์ หนองคาย
๑๐.พระครูศิริธรรมมานุวัตร(ทองพูล) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ หนองคาย
๑๑. พระอาจารย์บุญมา ฐิตเปโม วัดศิริสาละวัน อุดรธานี
๑๒.พระครูทัศน์ปรีชาญาณ(หลวงปู่ชม) วัดป่าบ้านวัวฆ่อง อุดรธานี
๑๓.พระอาจารย์บุญเพ็ง วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี
๑๔.พระครูศรีธรรมมาคุนาธาร วัดป่า อุดรธานี
๑๕.พระอาจารย์เพียร วัดป่าบ้านหนองกอง อุดรธานี
๑๖.พระอาจารย์บุญเลิศ วัดโนนสง่า อุดรธานี
๑๗.พระอาจารย์พระครูสันติวรญาณ(สิม) วัดป่าสันติสังฆาราม สกลนคร
๑๘.พระอาจารย์แว่น ธนปาโล วัดสุทธาวาส สกลนคร
๑๙.พระอาจารย์บุญ ชินวังโส วัดศรีสว่างแดนดิน สกลนคร
๒๐.พระอาจารย์วัน อุตโม วัดถ้ำอภัยดำรงค์ธรรม สกลนคร
๒๑.พระอาจารย์ลี ฐิตธัมโม วัดเหวลึก สกลนคร
๒๒.พระอาจารย์อ่อนสี ฐานวโร วัดธรรมิการาม สกลนคร
๒๓.พระอาจารย์ผาง ปริปุรโณ วัดประสาทธรรม สกลนคร
๒๔.พระอาจารย์สุภาพ ธัมปัญโญ วัดทุ่งสว่าง สกลนคร
๒๕.พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่ สกลนคร
๒๖.พระอาจารย์สนั่น รักขิตสีโล วัดป่าบ้านหนองไผ่ สกลนคร
๒๗.พระอาจารย์สุพรรณ จันทวังโส วัดประชานิมิตร สกลนคร
๒๘.พระอาจารย์จันดี เขมะปัญโญ วัดศรีสอาด สกลนคร
๒๙.พระอาจารย์สาม อกิญจโน วัดป่าไตรวิเวก สุรินทร์
๓๐.พระญาณสิทธาจารย์ วัดเทพพิทักษ์ปุณนาราม นครราชสีมา
๓๑.พระชินวงศา วัดป่าสาละวัน นครราชสีมา
๓๒.พระสมุทร์ธรรมทาน วัดศรีธรรมมาราม ยโสธร
๓๓.พระราชธรรมมานุวัตร์ วัดประชานิยม กาฬสินธุ
๓๔.พระอาจารย์หนูอินทร์ กิตติสาโร วัดพุทธคายา กาฬสินธุ
๓๕.พระอาจารย์หนู สุจิตโต วัดดอยแม่ปั๋ง เชียงใหม่
๓๖.พระครูการุณธรรมนิวาส(หลวงพ่อหลวง) วัดป่าสำราญนิวาส
๓๗.พระอาจารย์ไพทูลย์ สุมังคโล วัดป่ารัตนวนาราม พเยาว์
๓๘.พระเทพวลาลังการ(หลวงศรีจันทร์) วัดสุทธาวาส เลย
๓๙.พระอาจารย์ฝัน เปสะกะโร วัดถ้ำเอราวัณ เลย
๔๐.พระอาจารย์ซามา อจตโต วัดป่าอัมพวัน เลย
๔๑.พระอาจารย์พระครูญาณธาราภิรัต(ท่อน) วัดศรีอภัยวัน เลย
๔๒.พระอาจารย์ศรีธน วัดถ้ำผาปู่ เลย
๔๓.พระพุทธิสารธโสภณ วัดศรีโพนแท่น เลย
๔๔.พระอาจารย์บุญเย็น ฐานธัมโม สำนักสงฆ์เจ้าพรหมมหาราช เชียงใหม่
๔๕.หลวงปู่สี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม ร้อยเอ็ด

กริ่งภูริทัตโต-6

และจากบทความในเซียนพระนั้นได้เขียนไว้ว่า หลังจากพิธีพุทธาภิเศกแล้วได้มีการนำพระไปให้หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพลปลุกเสกเดี่ยวเป็นกรณีพิเศษ
พระกริ่งภูริทัตโต มีอยู่ ๓ เนื้อคือทองคำ,เงินและนวโลหะ ซึ่งจำนวนการสร้างนั้น สร้างตามจำนวนการสั่งจอง
ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นพระกริ่งสายกรรมฐานทั้งหมด แต่พอดูรายนามเกจิอาจารย์ มีหลวงปู่โต๊ะ หลวงพ่อแพ หลวงปู่คำมี หลวงปู่ใหญ่ วัดสะแก, หลวงพ่อสุด, หลวงพ่อทองอยู่ , หลวงพ่ออุตตมะ, หลวงพ่อเส่ง,หลวงพ่อฑูรย์,หลวงปู่ธูป,หลวงพ่อแช่ม และอีกหลายรูปที่ไม่ใช่สายกรรมฐาน ดูแล้วรายนามเกจิก็เป็นพิธีใหญ่อีกพิธีหนึ่งเลยครับ

กริ่งภูริทัตโต-7

…อย่างที่ขึ้นหัวข้อไว้ หลังอ่านนิตยสารและฟังที่เขาเล่าๆกัน ยิ่งพระนามพระกริ่งว่า”ภูริทัตโต” ยิ่งทำให้เข้าใจไปใหญ่ว่าเป็นกริ่งสายกรรมฐานอย่างเดียวเลย
พอได้ข้อมูลเพิ่มมาเกี่ยวกับพิธีก็รู้เพิ่มมากขึ้นว่า มีพระอาจารย์อีกหลายรูปมาร่วมพิธี ไม่ได้มีความตั้งใจจะนำข้อมูลมาเพื่อช่วยเพิ่มราคาการเช่าหา เพราะทุกวันนี้ก็หาได่ไม่ง่าย เปิดเคาะตามเวปบ้าง เดินในสนามบ้างหรือแม้แต่ในนิตยสาร(เฉพาะที่ผมอ่านนะ—ไม่กี่ฉบับ) ก็แทบจะเรียกได้ว่านับครั้งที่เห็นได้ในรอบปีที่ผ่านมา

กริ่งภูริทัตโต-8กริ่งภูริทัตโต-8กริ่งภูริทัตโต-9

แต่ผมยังขาดข้อมูลสองจุดคือ หลังจากพิธีปลุกเสกนอกจากหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาว ไม่รู้ว่ามีการนำไปให้เกจิอาจารย์รูปอื่นปลุกเสกเพิ่มอีกไหม และในนิตยสารเซียนพระเขียนว่ามีเหตุการอัศจรรย์เกิดในพิธีแต่ไม่ได้เขียนเล่าอะไรเลย….อีกสองรูปเป็นรูปการปลุกเสกเดี่ยวของหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ขาวครับ

เพิ่มภาพของเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตที่สร้างพร้อมกริ่งภูริทัตโต เมื่อ 23 ก.ย.2552

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พิธีกริ่งภูริทัตโต

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พิธีกริ่งภูริทัตโต

 

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พิธีกริ่งภูริทัตโต

เหรียญพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พิธีกริ่งภูริทัตโต

มาเพิ่มข้อมูลเมื่อ 25 พ.ค.2551 เนื่องจากเห็นภาพพระเก๊ในเวปเลยนำลงให้ชม ที่บอกว่าเก๊เพราะทำเป็นเนื้อทองผสม ทั้งๆที่ประวัติบอกว่าเป็นเนื้อออกนวโลหะ

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: