เหรียญมหาธาตุเจดีย์สิบสองราศีรุ่นสอง ปี ๒๕๔๗

Posted on April 5, 2008. Filed under: อาจารย์สุธันย์ | Tags: , , , , |

เหรียญพระมหาเจดีย์สิบสองราศีปี๒๕๔๗-หน้า

เหรียญพระมหาเจดีย์สิบสองราศีปี๒๕๔๗-หน้า

ด้านหน้า เป็นการเรียงลำดับพระมหาธาตุเจดีย์ประจำราศีเกิดทั้ง ๑๒ ราศี มีความลึกลดหลั่นซ้อนลงไปถึง ๙ มิติ คือ

มิติที่ ๑ คือ องค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) เป็นพระพุทธปฏิมากรทรงเครื่องใหญ่ ประจำฤดูร้อน อย่างพระบรมจักพรรรดิตราธิราช โดยมุ่งแทนสมเด็จพระบรมศาสดาอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกพระองค์ ที่ทรงเป็น พระธรรมราชาประดิษฐานอยู่ ณ เบื้องหน้าสุด

มิติที่ ๒ คือ พระมหาธาตุเจ้าดอยตุง จ.เชียงราย ซึ่งบรรจงประดิษฐ์ให้เคียงคู่กับพระพุทธปฏิมากรเป็นกรณีพิเศษทั้งสองข้าง มิติที่ ๓ คือ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งเป็นพระมหาธาตุเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุด โดยได้อัญเชิญมาเป็นพระมหาธาตุเจ้า องค์ประธาน อย่างสมด้วยเหตุและผลทุกอย่าง

มิติที่ ๔ คือ พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ และพระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน มิติที่ ๕ คือ พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ และพระธาตุพนม จ.นครพนม

มิติที่ ๖ คือ พระมหาเจดีย์พุทธคยา กับพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปาง มิติที่ ๗ คือ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน และพระธาตุเจ้าจอมทอง จ.เชียงใหม่

มิติที่ ๘ คือ พระเกษธาตุเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และพระธาตุวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ มิติที่ ๙ คือ พื้นเหรียญอันโล่งสะอาด ปราศจากสิ่งใดๆ มาปิดกั้น มีแต่เพียงจารึกอักขระล้านนา “นะโมพุทธายะ” และย้อนกลับเป็น “ยะธาพุทโมนะ”

เหรียญพระมหาเจดีย์สิบสองราศีปี๒๕๔๗-หลัง

เหรียญพระมหาเจดีย์สิบสองราศีปี๒๕๔๗-หลัง

ด้านหลัง เป็น พระคาถาชินบัญชร ที่ลงด้วยตัวธรรมล้านนา หรือ พระคาถาไจยะเบงชร ซึ่งเป็นมหาปริตที่สำคัญ และเป็น ที่ยอมรับว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และมีอานุภาพเป็นที่ยิ่ง หาพระปริตอื่นเทียบได้ยากยิ่ง (พระคาถาชินบัญชร ทางล้านนาจะออกเสียงเป็น พระคาถาไจยะเบงชร)
จำนวนการจัดสร้าง แบ่งเป็น 3 เนื้อคือ
1.เนื้อนวโลหะ จำนวน 200-300 องค์
2.เนื้อทองจังโก๋ จำนวน 5,000 องค์
3.เนื้อทองแดง จำนวน 5,000 องค์

การจัดสร้างเหรียญพระมหาธาตุเจดีย์ ๑๒ ราศี ทุกเนื้อได้ดำเนินจัดสร้างตามพิธีกรรมที่พระโบราณาจารย์ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ

๑.นำแผ่นทองคำ แผ่นเงิน และแผ่นทองแดง ถวายพระสุปฏิปัณโณ ผู้บริบูรณ์ด้วยวิชชา และวิมุตติ ลงอักขระเลขยันต์ และพระคาถาที่ท่านถนัดที่สุด มั่นใจที่สุด และเก่งที่สุด

๒.รวบรวมทองชนวนมหามงคล โลหะธาตุศักดิ์สิทธิ์ และแผ่นโลหะที่ได้ลงอักขระเลขยันต์ และพระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการปลุกเสกมาแล้ว หลอมรวมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทเป็นแผ่น นำไปวัดให้ได้ขนาดแล้วจึงปั๊มเป็นเหรียญ

๓.นำเหรียญดังกล่าวไปบรรจุพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ และสังฆานุภาพ ตามวาระต่างๆ ดังนี้

๑.พิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗) วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเหนือวน จ.ราชบุรี วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม วัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา

๒.การบรรจุอิทธิพุทธานุภาพ โดยพระคณาจารย์ได้เมตตาประกอบพิธีให้เป็นพิเศษโดยเฉพาะ ในหลายวาระ อาทิ หลวงปู่ทอง วัดสามปลื้ม หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง พระอาจารย์สมบูรณ์ วัดป่าสมบูรณ์ธรรม พระอาจารย์เปลี่ยน วัดอรัญญวิเวก ครูบาตั๋น ปุญโญ วัดม่อนปู่อิน ครูบาดวงดี วัดท่าจำปี ครูบาเทือง วัดบ้านเด่น หลวงปู่ขันต์ (คำ) สำนักสุสานไตรลักษณ์ จ.เชียงใหม่ ครูบาเผือก วัดไชยสถาน ครูบาจันทร์ วัดสันเจดีย์ริมปิง ครูบาจันทร์แก้ว วัดศรีสว่าง หลวงปู่สังข์ วัดป่าหลวงปู่ตื้อ พระอาจารย์เมือง วัดป่ามัชฌิมาวาส หลวงปู่ม่วง วัดยางงาม จ.ราชบุรี ฯลฯ

กองทุนดูแลหอพระพุทธรูป ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบเหรียญนี้จำนวน ๓๙๙ เหรียญ เป็นเหรียญเนื้อเงิน ๒๐ เหรียญ เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ ๕๐ เหรียญ และเนื้อทองจังโก (ทองหุ้มเจดีย์ทางภาคเหนือ) ๓๒๙ เหรียญ มาเพื่อเป็นของขวัญตอบแทนน้ำใจแก่ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทุนดูแลหอพระพุทธรูปดังกล่าว
…และที่สำคัญจากการพูดคุยกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง บอกว่าระหว่างที่ท่านพ่อเมืองเสกเหรียญนี้ เหรียญพระในกล่องนั้นเกิดอาการ “ดิ้น”ได้ ส่งเสียงดังเกลียวกราวไปหมด

คัดลอกมาจากกระทู้ในสวนขลังดอทคอม

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

2 Responses to “เหรียญมหาธาตุเจดีย์สิบสองราศีรุ่นสอง ปี ๒๕๔๗”

RSS Feed for พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์….PraSakSit Blog Comments RSS Feed

แล้วที่เป็นเหรียญเงิน หลังเรียบมีจารเต็มหลัง มีสร้างด้วยไหมครับ และสร้างไว้เท่าไหร่ครับ ครูบาฯอะไรจารครับพี่….

อาจมีครับ เพราะอาจารย์สุธันย์อาจทำในจำนวนน้อยๆ ลองหาเบอร์โทรคุยกับอาจารย์สุธันย์ดีกว่าครับ ผมไม่มีข้อมูลตรงนี้ครับ


Where's The Comment Form?

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: