ล๊อกเก็ตภูริทัตโต รุ่น 1

Posted on March 28, 2008. Filed under: สายกรรมฐาน | Tags: |

ล๊�กเก็ตรุ่น๑ล๊�กเก็ตรุ่น๑-หลัง

บทความนี้เป็นของอาจารย์เอก ขอนแก่น แห่ง Amulet2u.com ผมได้ติดต่อขออนุญาตนำบทความมาลงเรียบร้อยแล้ว ภาพประกอบบทความเป็นพระเครื่องในความครอบครองของอาจารย์เอก ขอนแก่น สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

ปฐมเหตุของการสร้างล๊อกเก็ตชุดนี้ก็เนื่องมาจากพระอาจารย์วีระยศ กิตปัญโญ วัดประสิทธิ์ไพศาล
ได้เรียนขออนุญาตต่อหลวงปู่ชอบ ฐานสโมเพื่อจัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ชอบ ซึ่งหลวงปู่ชอบได้
เมตตาอนุญาตให้จัดสร้างได้ พระอาจารย์วีระยศได้รวบรวมเกศาของครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
ศิษย์หลวงปู่มั่นไว้จำนวนมาก ท่านจึงคิดจะนำเกศาที่มีอยู่บรรจุลงในด้านหลังของล๊อกเก็ตที่จะจัด
สร้าง แต่เนื่องด้วยเกศาของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านจะนำบรรจุด้านหลังล๊อกเก็ตนั้น บางท่านมี
พรรษามากกว่าหลวงปู่ชอบ ดังนั้นท่านจึงคิดว่าควรจะเปลี่ยนจากรูปเหมือนหลวงปู่ชอบ เป็นรูป
ของอาจารย์ใหญ่ คือ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ท่านจึงเรียนหลวงปู่ชอบ และหลวงปู่ชอบก็เห็นด้วย
ท่านจึงได้จัดสร้างล๊อกเก็ตรูปเหมือนหลวงปู่มั่นหรือล๊อกเก็ตภูริทัตโต ซึ่งพระอาจารย์วีระยศได้
สร้างล๊อกเก็ตภูริทัตขึ้นทั้งหมด 2 รุ่นดังนี้

ล๊อกเก็ตรุ่นแรก

ด้านหน้า เป็นรูปเหมือนหลวงปู่มั่นนั่งสมาธิเต็มองค์

ด้านหลัง บรรจุเกศาครูบาอาจารย์ต่างๆ, พระธาตุ และ จีวรของหลวงปู่เขียน ชุติกาโม

จำนวนการสร้าง 300 องค์
โดยแบ่งเป็น
ชุดพิเศษ เลี่ยมทอง 50 องค์ ( ตามคำขอของบรรดาศิษย์ ) และ
ไม่เลี่ยมทองจำนวน 250 องค์

เกศาที่บรรจุด้านหลังนั้น เป็นเกศาของครูบาอาจารย์ดังนี้
1. หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
2. หลวงปู่เขียน ชุติกาโม
3. หลวงปู่สิม พุทธจาโร
4. หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโก
5. หลวงปู่เฉย ปริสุทโธ
6. หลวงปู่ศรี มหาวีโร
7. หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร
8. หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
9. หลวงปู่ลือ สุขปุญโญ
10. หลวงปู่คำพันธ์ โฆษปัญโญ
11. หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
12. หลวงปู่เมตตาหลวง
13. พระครูสุนทรสีลขันธ์ ( หลวงปู่สิงห์ )
14. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
สำหรับพระธาตุที่บรรจุนั้นได้รับมอบจาก พระอาจารย์ไพบูลย์ วัดอนาลโย

ล๊อกเก็ตรุ่นแรกได้ถวายหลวงปู่ชอบจำนวน 250 องค์ และเหลือที่ท่าน 50 องค์ ท่านได้นำมา
เลี่ยมทองคำและบรรจุเกศาครูบาอาจารย์เพิ่มเติมดังนี้
1. หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
2. หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ
3. หลวงปู่เกษม เขมโก

ล๊อกเก็ตรุ่นแรกนี้ผ่านการปลุกเสกดังนี้
1. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม อธิษฐานจิตตลอดไตรมาส 2535
2. อธิษฐานจิตเดี่ยวโดย
– หลวงปู่เทสก์
– หลวงปู่อ่อนสา
– หลวงปู่ศรีจันทร์
– หลวงปู่คำพันธ์
3. พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในงานครบรอบ 93 ปี หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
มีพระสายกรรมฐานร่วมจำนวนมาก

บทความที่คัดลอก กดที่นี่

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

One Response to “ล๊อกเก็ตภูริทัตโต รุ่น 1”

RSS Feed for พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์….PraSakSit Blog Comments RSS Feed

สนใจล็อกเก็ต ติดต่ออย่างครับ

มาโนทย์ 081-3805923


Where's The Comment Form?

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: