ล๊อกเก็ตภูริทัตโต รุ่น ๒

Posted on March 28, 2008. Filed under: สายกรรมฐาน | Tags: |

ล๊�กเก็ตรุ่น๒-หน้าล๊�กเก็ตรุ่น๒-หลัง

บทความนี้เป็นของอาจารย์เอก ขอนแก่น แห่ง Amulet2u.com ผมได้ติดต่อขออนุญาตนำบทความมาลงเรียบร้อยแล้ว ภาพประกอบบทความเป็นพระเครื่องในความครอบครองของอาจารย์เอก ขอนแก่น สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

เนื่องจากล๊อกเก็ตรุ่นแรกจัดสร้างจำนวนน้อยเพียง 300 องค์ และมีผู้ต้องการ
จำนวนมาก ประกอบกับพระอาจารย์วีระยศ ยังมีเกศาของครูบาอาจารย์เหลือจำนวนหนึ่ง และ
มีพระและลูกศิษย์มอบเกศาครูบาอาจารย์เพิ่ม ท่านจึงจัดสร้างล๊อกเก็ตภูริทัตโต รุ่น 2 ขึ้นโดย
นำเกศาทั้งหมดมาบรรจุในล๊อกเก็ตรุ่นนี้

ล๊อกเก็ตภูริทัตโต รุ่น 2 มีลักษณะเป็นรูปไข่เหมือนรุ่นแรก

ด้านหน้า เป็นรูปหลวงปู่มั่นนั่งสมาธิเต็มองค์ คล้ายรุ่นแรก แต่เพิ่มตัวอักษร
ว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
ด้านหลัง บรรจุเกศาของครูบาอาจารย์ และ จีวรหลวงปู่ศรีจันทร์

จำนวนจัดสร้าง 2000 องค์ ดังรายละเอียดดังนี้

ล๊อกเก็ตธรรมดา 1802 องค์
ล๊อกเก็ตพิเศษเลี่ยมทองธรรมดา ( 5.7 กรัม ) 99 องค์
ล๊อกเก็ตพิเศษเลี่ยมทองแบบยกซุ้ม ( 6.5 กรัม ) 99 องค์

เกศาที่บรรจุด้านหลังนั้น เป็นเกศาของครูบาอาจารย์ดังนี้
1. หลวงปู่สิม พุทธจาโร
2. หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโก
3. หลวงปู่เมตตาหลวง
4. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
5. หลวงปู่ลือ สุขปุญโญ
6. หลวงปู่ชม โชติธัมโม
7. หลวงปู่ทองพูน ถิรธัมโม
8. หลวงปู่ทา สิริธโร
9. พระครูสุนทรสีลขันธ์ ( หลวงปู่สิงห์ )

ล๊อกเก็ตรุ่นนี้ได้ผ่านการปลุกเสกดังนี้
1. หลวงปู่ชอบ ฐานสโม อธิษฐานจิตเดี่ยว 9 วัน
2. อธิษฐานจิตเดี่ยวโดย
– หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโก
– หลวงปู่ลือ สุขปุญโญ
– หลวงปู่ชม โชติธัมโม
3. พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ในงานครบอายุ หลวงพ่อท่อน ญาณวโร เมื่อ
วันที่ 3 พฤษภาคม 2536 มีพระสายกรรมฐานร่วมจำนวนมาก อาทิเช่น สมเด็จพระพุทธ
ปาพจน์ฯ, หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่ศรีจันทร์, พระธรรมไตรโลกาจารย์ ฯลฯ

สำหรับล๊อกเก็ตที่เลี่ยมทองคำนั้น บรรจุพระธาตุ 1 องค์ และ ด้านหลังที่
แผ่นทองคำ หลวงปู่ชม โชติธัมโม ได้จารทุกองค์

ล๊�กเก็ตรุ่น๒-หน้า-เลี่ยมท�งล๊�กเก็ตรุ่น๒-หลัง-เลี่ยมท�ง

ได้มีล๊อกเก็ตธรรมดาที่ไม่ได้เลี่ยมทองส่วนหนึ่ง พระอาจารย์วีระยศ ได้
บรรจุเกศาหลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่เกษม เขมโก และ
พระธาตุ 1 องค์เพิ่ม จัดเป็นชุดพิเศษ

ล๊�กเก็ตรุ่น๒-หน้า-พิเศษล๊�กเก็ตรุ่น๒-หลัง-พิเศษ

บทความต้นเรื่องในamulet2u.com

๙ ก.ค.๒๕๕๕ เพิ่มภาพล็อกเก็ตจากกระดานเช่า ห้าพันแล้วยังไม่ปิด

ล็อคเก็ตรุ่นสอง-หน้า

ล็อคเก็ตรุ่นสอง-หน้า

ล็อคเก็ตรุ่นสอง-หลัง

ล็อคเก็ตรุ่นสอง-หลัง

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  About

  บล็อกรวบรวมประวัติพระเครื่องดี…พระเครื่องศักดิ์สิทธิ์

  RSS

  Subscribe Via RSS

  • Subscribe with Bloglines
  • Add your feed to Newsburst from CNET News.com
  • Subscribe in Google Reader
  • Add to My Yahoo!
  • Subscribe in NewsGator Online
  • The latest comments to all posts in RSS

  Meta

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: